Den bästa metoden är ofta den enkla

Signerat 15 september 2021 18:08
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Sveriges befolkning som helhet är bra på att ta sitt vaccin. Men i vissa grupper är täckningen sämre än i andra. Dit hör personer med lägre utbildning och de utrikesfödda. Denna skillnad finns i alla delar av landet.

Men ska det verkligen vara så svårt? För när allt kommer omkring är hindren praktiska och kan forceras med ändrade arbetssätt.

 

Tidningens chefredaktör Eva Burman beskrev i en krönika häromdagen ett sådant hinder. Det handlar om systemet för vaccinbokning i vårdtjänsten 1177 i Region Sörmland där vägen till en vaccinationstid är lång och snårig. I stället för ett par klick som tar patienten till en bokningssida tvingas man ta sig genom en snårskog av valalternativ och lager av svårtydda begrepp.

Många läsare hörde av sig efter krönikan och berättade om egna upplevelser av bokningskrånglet.

 

Det krävs inte mycket visdom för att göra denna väg kortare och enklare. Men det räcker sannolikt inte. För även den lättaste metoden för egen bokning kan vara för svår för den som är ovan vid den typen av kontaktvägar.

Årets erfarenheter visar att de passiva bokningssystemen, där patienten gör jobbet själv, bör kompletteras med uppsökande vaccinationsarbete eller rent av ersättas med förbokningar. 

 

Svenska Dagbladet berättade häromveckan att Region Uppsala har lyckats minska vaccinklyftorna mellan befolkningsgrupper genom att skicka ut pappersbrev med reserverade tider till alla som skulle vaccineras. Att glömma att boka tid gick inte. Utrymmet att inte se informationen eller missförstå den gjordes minimalt. Man kom åt nyanlända men även odödliga studenter på ett sätt som inte hade varit möjligt annars.

Resultat: Skillnaderna i vaccinationstäckning mellan bostadsområden är mindre i Uppsala än på andra håll i landet. Det här mönstret syntes redan på våren när vaccinationerna inleddes, vilket Upsala Nya Tidning berättade om.

Är denna metod dyrare? Sannolikt. Snigelpost innebär porto och en helt annan samordning mellan vaccinatörer krävs. Den något högre kostnaden gäller dock bara regionens vaccinationskonto. Desto större är den samhällsekonomiska besparingen av att fler tar sina sprutor.

 

Sverige är nu nära målet med vaccinationerna. Men även på detta stadium bör det gå att göra förenklingar och anpassningar för att fullfölja planerna snabbare. Och vid framtida vaccinprogram bör regionerna ta efter de mest framgångsrika metoderna. Region Sörmland kan följa Region Uppsala.

Det bästa sättet att göra saker på är ofta det enkla.


Ämnen du kan följa