Servicegator väcker frågor

Eskilstuna 1 december 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Service betyder att någon ser till vad man behöver. Ett exempel på det är gator med förbud att parkera viss dag viss tid under vinterhalvåret för snöröjning. Nu är det och har ännu inte varit någon snö att röja bort. Men man ser att parkeringsvakter åker runt och bötfäller stackars bilister som råkar ha glömt eller av annan orsak inte flyttat sin bil från en så kallad servicegata.

Den står inte felparkerad och har dessutom betald parkering. Den står inte i vägen för någon. Varför bötfälla då det inte finns skäl? Jag har hitintills inte sett någon maskin som rensar bort löv och grus. Men som sagts förut kommunen tjänar många miljoner på bilisters parkering och felparkering. Mer trafikövervakning av bilars hastigheter på gator där det är 30km/h där skulle många bli bötfällda. Cyklisters beteende i trafiken borde också övervakas mer. Mångas cyklar är inte rätt utrustade med lysen och reflexer. De kör också hur som helst på trottoarer och övergång för gående.

Berit

Ämnen du kan följa