Vishetens begynnelse var före alla religioner

Eskilstuna 17 juni 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Vishetens begynnelse” är inte knuten till någon särskild konfession, då den fanns före världens alla religioner! Sofia för de gamla grekerna! 

Uttrycket på skolväggen finns med bl.a. i Bibelns Ordspråksbok kap. 9 vers 10, och lyder i nyöversättning: ”Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt”. Det tillskrivs kung Salomo (ca 975 f. Kr), men var redan känt sedan tidigare i de österländska kulturområdena. Läs gärna också Jesus Syraks vishet! 

Nu råkar det stå ”Guds” på skylten i Kjula, men det betyder inte att visheten är bunden just till en viss religions gudom, utan till en tro på att det bakom allt liv i universum, på ett högre plan än vårt, finns en skapande kraft, en kreatör och ”byggherre”, som med sin kunskap och vishet frambringat allas våra livsbetingelser på ett för oss människor ”gudomligt” och oefterhärmligt sätt.

Därför behöver vi – särskilt nu i klimatkristider - få all vishet och kunskap vi kan genom att lära oss mer om dennes ursprungliga intentioner och tankar om livet här, för att kunna växa till som människor, utvecklas och bevara den värld vi lever i.

Så varför inte just på en lärande skolas vägg bli påminda om detta?

Som man förmodligen tänkte för 190 år sedan när skylten sattes upp. Salomo säger också om visheten som kunskapens begynnelse att: ”Dåren föraktar vishet och fostran”….

Alltså – är det så farligt för barnen att börja med lite mer ”gudsfruktan” i vardagslivet på väg till skolan i Kjula?! 

Kanske är det inte helt fel i vår nutida rädsla för vad som händer med vår livsmiljö och barnens framtid?!

Att ”frukta” den skapargud som sägs vara Kärleken och ville vårt liv – men för många i dagens sekulariserade Sverige tycks så okänd? - för att få mer vishet och insikt om vad vi kan göra för att undvika den katastrof och undergång som till stor del beror på vår mänskliga dårskap de senaste 200 åren, när vi fick andra gudar att dyrka i Mammons fotspår?

Gudsfruktan, det är att visa djup respekt för och med stor hängivenhet söka samförstånd med den skaparande som var av begynnelsen - nu är och skall vara i evighet! - och utan rädsla lita till den gudomliga maktens vilja och förmåga att komma oss till hjälp – för livets skull! Som Jesus Syrak skriver: ”Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd, ger lust och glädje och ett långt liv.”

Inger Lindroth, f.d kyrkoherde i Kafjärden och i 3 år granne med Kjula skola

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: En öppen och demokratisk folkkyrka

Insändare

Insändare: Trafiksituationen i Strängnäs behöver åtgärdas

Krönika

Eva Axelsson: Guds vishet: In genom ena örat, ut genom det andra

Eskilstuna

Stämningsfullt i Skjulsta under Mandéisk dopceremoni: "En speciell högtid"

Eskilstuna

Klosters kyrka välkomnar till högmässa igen: "Saknat det enormt"

Visa fler