Arbetslösheten har ökat bland akademiker

Enligt en analys som Saco har utfört har arbetslösheten bland akademiker ökat kraftigt under pandemin. Ökningen är lika stor bland äldre som i andra åldersgrupper, vilket är något som Saco inte har sett tidigare.

1 december 2020 15:39

Analysen visar att arbetslösheten bland akademiker som är över 50 år aldrig har varit så hög som nu. I slutet av september var cirka 5,8 procent av akademikerna i arbetskraften arbetslösa eller placerade i ett arbetsmarknadsprogram. Det motsvarar cirka 105 500 akademiker utan arbete. Sacos mätningar har aldrig tidigare visat så hög arbetslöshet bland akademiker.

Enligt LAS kan en anställd bli uppsagd på grund av arbetsbrist, för att företaget inte har tillräckligt med pengar eller att verksamheten ska omorganiseras. Arbetsgivare får även avskeda arbetstagare av personliga skäl, som misskötsel av olika slag. Samma lag gäller för akademiker. Under pandemin är det många svenskar som har avskedats på grund av arbetsbrist.

Enligt Sacos ordförande Göran Arrius är det oroväckande att arbetslösheten har ökat i den äldre åldersgruppen. Arrius har uttalat sig om situationen till Västerbotten-Kuriren:

– Vi vet att äldre personer som blir arbetslösa vanligtvis får längre arbetslöshetsperioder medan yngre kanske blir arbetslösa fler gånger, men i kortare perioder, säger han.

Sacos mätning visar att 70 procent av de arbetslösa akademikerna i åldersgruppen 60-64 år har varit arbetslösa i över ett halvår.

– Det verkar som att det är svårt att få ett nytt jobb när du har kommit upp i ålder och därför är det i någon mån mer allvarligt när äldre akademiker också i hög utsträckning har blivit arbetslösa, säger Göran Arrius.

Utrikesfödda är överrepresenterade bland de arbetslösa akademikerna där gruppen utgör 55 procent. 35 000 av alla de arbetslösa akademikerna är utbildade inom juridik, samhällsvetenskap, administration och handel. Andelen kvinnliga akademiker utan arbete utgör 5,4 procent och andelen män är 6,4 procent.

I slutet av oktober låg den totala arbetslösheten i Sverige på 8,8 procent, vilket är en ökning från 7,1 procent i oktober förra året. Enligt Arbetsförmedlingen ökar arbetslösheten mest i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Det är nu fler långtidsarbetslösa i hela Sverige än under finanskrisen och fler riskerar även att bli långtidsarbetslösa. Humaniora och konst är den yrkeskategori som har högst andel arbetslösa.

Från

Compexia Law Group