Sjukanmälde sig på jobbet – fick sparken

En frisör kände sig plötsligt krasslig under arbetstid och valde att sjukanmäla sig resten av dagen. Kort därefter fick hon reda på att hon inte längre var välkommen till arbetsplatsen. Arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska byrå kopplades in.

9 februari 2021 09:26

En kvinna i 20-årsåldern, verksam som frisör på en salong i Stockholm, kände sig krasslig under arbetstid och meddelade sin chef att hon behövde gå hem för dagen på grund av misstänkt sjukdom. 

Kort därefter hörde chefen av sig och meddelade att hon kunde komma och hämta sina personliga tillhörigheter när hon hade möjlighet och därefter inte komma tillbaka till arbetsplatsen. 

Kvinnan som arbetat problemfritt som frisör för arbetsgivaren under en längre tid blev chockad av beskedet och kontaktade arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska Byrå. RiVe har mångårig erfarenhet av att bistå privatpersoner, nationella storföretag och globala bolag med arbetsrättsliga konflikter. 

Efter en initial rådgivning via telefon tog hon beslutet att anlita byrån för att bestrida uppsägningen och förhandla om skadestånd. 

RiVes arbetsrättsjurist Emil Almqvist bistod kvinnan och kontaktade arbetsgivaren. 

– Jag försökte ta kontakt men möttes till en början av kalla handen från arbetsgivaren. Till slut fick vi meddela att nästa steg skulle bli kontakt genom delgivningsman och till slut kunde vi komma överens om att mötas och gå igenom ärendet. Jag träffade arbetsgivaren personligen och lade fram våra krav, berättar Emil Almqvist.

Arbetsgivaren menade då att uppsägningen inte alls berodde på det enstaka sjukdomstillfället, utan att det rådde arbetsbrist. 

– Men eftersom vi såg att det fanns lediga tjänster som låg ute på företagets hemsida menade vi att så inte kunde vara fallet, säger Almqvist. 

RiVe påpekade att ett plötsligt och oförutsett sjukdomsfall utgör under inga omständigheter en saklig grund för uppsägning, enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Sjukskrivning kunde därför inte heller föranledda ett avsked, som ur ett arbetsrättsligt perspektiv är en mycket mer ingripande åtgärd.

Byrån krävde två delar skadestånd: Ett för att man brutit mot LAS i form av ett schablonbelopp som motsvarar det man kunde räkna med ifall ärendet skulle tas upp i domstol. Samt ett ekonomiskt skadestånd som motsvarade hennes anställningstid. 

Arbetsgivaren valde till slut att möta RiVes krav och kvinnan lämnade sin anställning med utbetalt skadestånd.

Emil Almqvist betonar vikten av att kontakta en arbetsrättsjurist om man misstänker att arbetsgivaren brutit mot LAS. 

– Arbetstagare har goda förutsättningar att tvista i olika situationer, eftersom bevisbördan är lagd hos arbetsgivaren. LAS skyddar till arbetstagarens fördel. I det här fallet hade klienten god information från dag ett och våra klienter vet att när de kontaktar oss finns vi där för dem, avslutar Emil Almqvist. 

RiVe Juridiska byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och arbetar med att utbilda sina jurister med specialkompetens. Läs mer om byrån och dess utbildningar här

Från

Compexia law group