Katrineholm behöver ett mer demokratiskt ledarskap

Katrineholm 16 juni 2021 20:07
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Kommer bytet från Dahlström till Söderberg i Katrineholm leda till ett skifte i synen på ledning och demokrati i kommunen? Det återstår att se. Men det började inte jättebra.

”Johan Söderberg tar över efter Göran Dahlström” löd rubriken i ett pressmeddelande från Katrineholms kommun i fredags, som också ligger på kommunens hemsida. På bilden står de två utanför stadshuset, Gröna Kulle. Bildtext: ”Här jobbade/jobbar Göran Dahlström i över 15 år. Från och med 1 juli i år blir Gröna Kulle Johan Söderbergs nya arbetsplats”.

 

Och visst kommer allt att bli på det här sättet. Det är bara det att kommunfullmäktige beslutade om det först på måndagen. På fredagen fanns det bara ett förslag.

Pressmeddelandet upplyser visserligen att rockaden föreslås av Socialdemokraterna och att det formella beslutet fattas 14 juni. Men varför föregriper kommunen den formella processen? Varför presenteras bytet på posten som kommunstyrelsens ordförande som ett fullbordat faktum? 

Och varför kommunicerar Katrineholms kommun detta förslag överhuvudtaget, som om kommunens informationsavdelning vore en förlängning av det socialdemokratiska partikansliet? Fram till att fullmäktige har fattat beslutet är detta i formell mening en partiangelägenhet, inte något som opolitiska kommuntjänstemän ska trumpeta ut till allmänheten.

 

Men så här fungerar det i Katrineholm. Att kommunens kommunikationsresurser används av majoriteten i partisyften är satt i system. Budgetförslag presenteras på kommunens hemsida så fort de styrande partierna har kommit överens, till och med innan kommunstyrelsen har fått ta ställning till dokumentet. Gärna med partikansliinramning, som på hösten 2019: ”Offensivt och försiktigt, majoritetens förslag till budget 2020-2022”.

Samma sak upprepas i stort och smått. Den 19 maj 2020 meddelade kommunen på sin hemsida öppnandet av en ny lekpark på Stortorget. ”Katrineholm bjuder in barnen till torget. Från den 1 juni till sista augusti kommer en pop-up lekpark finnas på torget”, berättar ingressen. I en pliktskyldig mening på slutet berättas att beslutet om lekparken tas på nästa kommunstyrelsemöte 27 maj.

 

Det finns många fler exempel av det här slaget. Socialdemokraterna i Katrineholm har inte bara, främst genom Göran Dahlström, åsidosatt demokratiska processer. De har skapat en kommunal förvaltningskultur där partiets anspråk inte ifrågasätts.

Och Katrineholms kommun sticker definitivt ut i det här avseendet. Det är svårt att föreställa sig att opolitiska tjänstemän i exempelvis Eskilstuna eller Strängnäs skulle ställa upp på att skriva den här typen av partipolitiska pressmeddelanden.

 

Här krävs en förändring. Kommunens kansliresurser finns till för medborgarna, inte för enskilda partier. Kommunorganisationen ska fungera på sådant sätt att dess professionalitet och integritet inte ska kunna ifrågasättas.


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Kommuner väljer bort bästa halkbekämpningen