Så skriver du ett minnesord

Ange i vilken tidning du vill ha minnesordet publicerat, Eskilstuna-Kuriren/StrengnäsTidning, Katrineholms-Kuriren eller Södermanlands Nyheter.

Mejla texten till familj@sormlandsmedia.se och ange kontaktuppgifter.

Mejla texten till familj@sormlandsmedia.se och ange kontaktuppgifter.

Foto: Unsplash

2021-06-08 13:01

Inled gärna minnesordet med namn, ålder, hemort och vilka närmaste anhöriga är till den avlidna.
Texten får inte vara skriven i du-form, riktad till den avlidna, utan ska skrivas om den avlidna.

Bifoga gärna en bild, helst i jpeg-format.

Den eller de som har haft huvudansvaret för texten ska stå som undertecknare med för- och efternamn.

Mejla texten till familj@sormlandsmedia.se och ange kontaktuppgifter.

Tyvärr tar vi inte emot minnestexter per post.
Vi publicerar minnesorden i turordning och i mån av plats.

Publiceringen är gratis.