Politik för jämställdhet ska lösa vardagsproblem

Sörmland 17 mars 2021 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokraterna vill ge betydligt mycket mer pengar till vården än regeringen. Det är en sektor med kvinnodominerade yrken där timanställningar är vanliga och arbetsvillkoren behöver förbättras. 

Vi har i dagarna lagt fram konkreta budgetförslag i riksdagen som innebär stärkta resurser till bland annat förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Vi vill stärka kvinnohälsan. Kvinnors hälsa är i stor utsträckning både underdiagnostiserade, underbehandlade och underutforskad. Deras fysiska problem, välmående och hälsa tas inte på allvar. Det vill vi ändra på. 

 

Vi har bland annat lämnat förslag om stärkta resurser till kvinnohälsan och ett nationellt forskningsprogram för att stärka kvinnors hälsa. Kristdemokraterna har för övrigt stått bakom svensk abortlagstiftning sedan mitten av 1990-talet.

Bristen på jämställdheten mellan kvinnor och män blir som tydligast när det kommer till otryggheten där vi ser att utvecklingen går åt helt fel håll. Kristdemokraterna har en rad olika förslag för att öka tryggheten såsom skärpta straff för våldtäkt och hedersbrott, och fler poliser.

 

Kvinnors pensioner är en av de viktigaste ekonomiska jämställdhetsfrågorna idag. Vi vill se mer jämställda pensioner genom fler barnrättsår (de som räknas som pensionsgrundande för föräldralediga) och automatiskt delad premiepension mellan föräldrar. De som gynnas allra mest av detta är låg- och medelinkomsttagare.

Att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har olika vägar att uppnå jämställdhet är knappast förvånande. Vi har olika ideologiska utgångspunkter. Vi kristdemokrater bygger vår politik på att kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. En jämställdhetspolitik som löser problem i människors vardag.

 

Acko Ankarberg Johansson (KD) 
Riksdagsledamot, Jönköpings län

Pia Steensland (KD) 
Riksdagsledamot, Sörmland

Susanne Henning Aihonen (KD) 
Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Sörmland 

Camilla Sehlin (KD) 
Vice ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Sörmland 

Bo Hellmark (KD) 
Gruppledare Eskilstuna

Jonas Wulff (KD)
Ordförande KD Eskilstuna 


Ämnen du kan följa