Så kan vi få ut mer för enskilda pensionärer

Sörmland 25 maj 2021 19:49
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Gå inte på myterna om fattiga pensionärer”, läste man häpet i lördagskrönikan den 22 maj. Alex Voronov hänvisar till en kartläggning gjord av Alecta och tycks själv gå på myten om att alla pensionärer har en bra pension och skriver helt fräckt att de äldres köpkraft inte är det viktigaste och liknar pensionärsorganisationernas kamp för bättre levnadsvillkor vid ett ”brus”. 

Precis som att vi i organisationerna skulle hitta på något att kritisera när det i själva verket är så att åtskilliga av våra medlemmar har en så låg pension att de får inrikta sig på att överleva och inte på frågan hur de ska utnyttja sin köpkraft. Vad hjälper det dem att man kan räkna ut att utbetalda pensioner i medeltal har höjts och att de aldrig varit högre. Det är våra medlemmar med dåliga pensioner som trycker på underifrån och vill ha en pension att leva på. Det är sällan som man blir så upprörd som när en ledarskribent på detta sätt avfärdar en stor grupps knappa levnadsförhållanden så kallsinnigt och nonchalant. 

Varför är då pensionerna så olika? Ja, det beror framför allt på hur hög lön man haft, hur mycket man arbetat och när man gått i pension. Våra medlemmar i SKPF är till stor del kvinnor, som arbetat inom vård och omsorg och som på grund av ohälsa inte orkat arbeta fram till dagens pensionsålder. 

 

En sak är vi tydligen ändå överens om, Alex Voronov och pensionärsorganisationerna, och det är att pensionssystemet ska vara hållbart över tid och ge förutsägbara pensioner och trygghet. Som det är nu lappas och lagas det på systemet och pensionärernas ekonomi blir avhängigt politiska utspel och innehållet i statsbudgeten. Det är inte hållbart. Det är fullt möjligt och nödvändigt att se över pensionssystemet och komma till rätta med bristerna. 

Med en avgift på 18,5 i stället för 17,21 procent, att pengarna som arbetsgivarna betalar in utöver intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp (det handlar om 20-30 miljarder per år och drygt 300 miljarder sedan början för 25 år sedan) överförs till pensionssystemet och en del andra förändringar, skulle vi kunna få ut mer för de enskilda pensionärerna, lyfta de lägsta, undvika bromsar och öka hållbarheten för framtiden. Att inte skatten på uppskjuten lön i form av pensioner ska vara högre än för annan lön borde väl vara en självklarhet! 

Leif Kindblom
Distriktsordförande SKPF Pensionärerna, Sörmland

 

SVAR: Leif Kindbloms matematikövning i slutet är lite luddig men poängen går fram: SKPF Pensionärerna vill lägga in flera hundra miljarder av skattepengar i pensionssystemet för att utan premieinbetalningar ändå höja pensioner – och dessutom ta bort den broms som ger stabilitet även genom svåra kriser på arbetsmarknaden. På vilket sätt det skulle öka systemets hållbarhet är en gåta. Klart är dock att det får följder för statens, kommunernas och regionernas resurser, vilket betyder mindre pengar till bland annat omsorgen och vården av äldre som nu blir fler.

Det är denna ensidiga fokusering på framför allt yngre pensionärers konsumtion som gör att Leif Kindblom förvränger mitt resonemang om den resurskrävande skattefinansierade vården och omsorgen som den viktigaste äldrefrågan.

Distriktsordföranden försöker inte ens förklara vad i Alectas sammanställning – som beskriver pensionärsinkomster på alla nivåer – som skulle vara felaktigt.

Alex Voronov

Alex Voronov

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Nu "tar pensionen slut" för länets kvinnor: "Ett svek"

Sörmland

Få företagare i Sörmland avsätter till tjänstepension: "Ett samhällsproblem"

Insändare

Insändare: Stor variation i inkomstpensionstillägget

Debatt

Debatt: Lägg inte ut villospår om fattigpensionärerna

Debatt

Debatt: Makt ska fördelas rättvist – inte till ett fåtal

Visa fler