Det är inte alltid fel att köpa ut

Sörmland 27 oktober 2020 18:00
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det kan finnas goda skäl att erbjuda personal avgångsvederlag. Det bör man ha i bakhuvudet när man läser SVT:s kartläggning av hur mycket pengar Sveriges regioner och kommuner lägger på att köpa ut personal. 

Under 2019 och första halvan av 2020 handlar det om minst 826 miljoner kronor. För Sörmlands region och kommuner är notan på knappt 29 miljoner kronor. Det skiljer sig en del mellan de sörmländska kommunerna. Eskilstuna har köpt ut 26 personer, till en summa på 4,5 miljoner kronor. För Flen handlar det om noll. Det är inte frågan om oerhörda summor.

 

Skälen till att erbjuda avgångsvederlag eller att ”köpas ut” varierar: Det kan handla om övertalighet och att arbetsgivaren vill kunna kringgå turordningsregler. Det kan vara fråga om konflikter på arbetsplatsen som inte gått att lösa. Mobbing på jobbet eller att personer inte ändrar ett olämpligt beteende. Förtroende mellan chef och anställd kan också vara förlorat.

Ofta är det en dyr affär, och arbetsgivaren bör först ha försökt med andra lösningar. Till exempel omplacering. Samtidigt – om en person gjort sig svår på arbetsplatsen eller är delaktig i att skapa en dålig arbetsmiljö, kan det vara klokt att gå skilda vägar.

 

Många kommuner köper också ut anställda som har svårt att utföra sina arbetsuppgifter på grund av fysiska eller psykiska sjukdomar eller besvär, visar SVT:s kartläggning. Ibland kan det vara en följd av en stressig arbetsmiljö, men inte nödvändigtvis.

Fackförbundet Kommunal i Eskilstuna och Strängnäs är kritiskt: arbetsgivarna ger inte nog med tid för de anställda att rehabiliteras innan frågan om avgångsvederlag tas upp. Inte heller lägger kommunerna mycket tid på att hitta andra tjänster för de anställda att omplaceras till, enligt förbundet. Det kan handla om bara ett par veckors sökande.

Samtidigt är dessa processer ofta utdragna. Det kan ta lång tid mellan att problem uppmärksammas till att erbjudande om vederlag läggs fram. Kanske har den anställda på egen hand hittat en annan tjänst?

 

Utköp av anställda kan bli dyrt för arbetsgivaren. Därför bör sådana avtal slutas med varsamhet. Samma sak gäller för den anställda. Exempelvis kan det för vissa bli svårt att hitta ny anställning efter att ha fyllt 50. Det är bra att ha en plan för vad som ska ske efter att avtalet skrivits under.

Att bli utköpt kan också vara en möjlighet. Personer vars kvaliteter och arbete inte längre uppskattas på jobbet kan värderas bättre på en annan arbetsplats. Kanske kan sjukskrivningar till följd av vantrivsel på jobbet också undvikas. 

Niklas Otto Olsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Elever hemskickade från covid-drabbade Djurgårdsskolan

Sörmland

Blixt, frost och snö – halkorna du ska se upp för

Eskilstuna

Polisen tog fortkörande föräldrar vid skola

Sörmland

En liten ökning av antalet covid-patienter

Kultur

Maxgräns på 8 personer införs i Sörmland

Visa fler