Det handlar om att se till människovärdet

Sörmland 28 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ”Det finns en plan för vårdcentralerna i Sörmland” publicerad den 10/10 2020.

Moderaterna är fullt medvetna om hur verksamheterna kämpat och fortfarande gör med pandemin som en ständig påminnelse. Det var ju därför vi ville lägga till ytterligare 175 miljoner till vården redan i år. Men det ville inte ni, S VFP och C. Som politiker borde man under en pandemi stå på barrikaderna för att värna kvaliteten i vården och medarbetarnas hälsa

Att en liten vårdcentral med ytterst få listningar går back med över en miljon kronor i månaden är orimligt. Ni skriver att ni samverkar med andra vårdcentraler angående listningen. Låt oss då bara påminna om att man inte ska påverka patienter att lista om sig; det är den enskilda individens val.

De andra vårdcentralerna kämpar hårt för att hålla sig runt budget men pengarna de sparar går till underskottet hos Gallerian. De lämnar inget utrymme för övriga vårdcentraler att utveckla sin egen verksamhet. Det kommer leda till att primärvården i Sörmland inte kommer kunna hjälpa patienterna på bästa sätt.

De mest utsatta och svårt sjuka riskerar att fara mycket illa när vårdcentralerna dräneras på pengar. Låt inte detta handla om politisk prestige. Det här måste handla om att se till människovärdet och rätten till jämlik vård. Det ska vara vårdens ledstjärna.

Maria Gilstig (M) 2:a vice ordförande primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal (PRD)
Marika Björkdal (M) Ledamot PRD
Björn Zetterqvist (M) Ledamot PRD

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Liten ökning av antalet covidpatienter

Eskilstuna

Utökad distansundervisning på gymnasiet

Eskilstuna

Coronaläget i Eskilstuna: "Klarar oss väldigt länge"

Flen

Läkarlegitimation dras in efter frikostig förskrivning

Politik

Tyska partimedlemmar träffas – virus i fokus

Visa fler