För få trafikpoliser på vägarna i Sörmland

Sverige 27 oktober 2020 05:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För fem år sedan fanns det 1 200 särskilda trafikpoliser i Sverige. I dag är den summan 250. I polisregion öst, som inbegriper Södermanland, Östergötland och Jönköping, finns det endast 44 trafikpoliser. Spridda över polisregionens alla vägar, över årets alla dagar och dygnets alla timmar så säger det sig självt att fordonen på våra svenska vägar ser alldeles för lite av polisiär närvaro. 

Under de senaste decennierna har godsmängderna på svenska vägar ökat markant och utan dessa transporter hade hela samhället stannat av. Den polisnärvaro som ska upprätthålla de omfattande regelverk som styr åkerierna är däremot närmast obefintlig.

Oavsett var i landet man befann sig var det svårt att undgå det i media uppmärksammade fallet där 52 000 skarpladdade patroner stals från en parkerad lastbil i Bromölla. Stölden är förödande då bytet under lång tid framöver kommer att förse grova kriminella gäng i Sverige med ammunition, men ur ett bredare perspektiv är händelsen också ännu ett bevis på den brist på kontroller av lastbilar som sker längs de svenska vägarna. 

Reglerna för att kunna bedriva åkeriverksamhet i Sverige är omfattande och komplexa. Det finns krav på utbildning, kompetens och ekonomisk stabilitet för att få trafiktillstånd. Löpande ska planering och genomförande kunna granskas så att tillsynsmyndigheterna kan säkerställa att raster och körtid håller sig inom tillåtna värden. 

Vi har under lång tid efterfrågat skärpta kontroller av de oseriösa lastbilstransporterna som rullar på våra vägar. Det är i ljuset av det givetvis positivt att regeringen har satt upp ett mål att antalet polisanställda ska öka med 10 000 fram till 2024. Detta måste dock också innebära fler närvarande och synliga trafikpoliser med god kunskap om hur en effektiv kontrollverksamhet ska bedrivas.

Utredningen som tillsatts med uppdraget att föreslå åtgärder för att komma till bukt med problemen är välkommen. Vi förväntar oss åtgärder som främjar brottsbekämpningen, ökar trafiksäkerheten och ser till att det råder sund konkurrens och goda villkor för alla i åkeribranschen. Samtidigt har vi inte råd att vänta och vi hoppas därför att alla berörda myndigheter gör allt de kan redan i dag. Dialog med företagen i branschen är ett viktigt första steg. Sverige fick nyligen 52 000 skäl att agera, i Södermanland behövs inte ett enda till. 


Thomas Byström
Regionchef Företagarna Stockholm-Mälardalen

Ingemar Resare
Regionchef Sveriges Åkeriföretag region öst


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Bil räddades från att brinna upp

Eskilstuna

Två bilar i krock på Strandgatan

Kampsport

Harila segrade mot Westlund: "En krigare"

Vetenskap & teknologi

Ljusfenomen över Västsverige – en bolid

Hälsa och sjukvård

Testsvar för könssjukdomar försenas av corona

Visa fler