Gårdsförsäljning försämrar inte folkhälsan

Sverige 25 oktober 2020 17:44
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till ledaren 14 oktober.

Centerpartiet vill se möjligheten för gårdar som tillverkar vin, öl och sprit att i begränsad volym sälja sina produkter till besökare. Vi kallar förslaget gårdsförsäljning och det syftar till att stärka besöksnäringen och de gröna näringarna. I många länder är besök på dessa gårdar de mest välbesökta resmålen. Då ingår givetvis möjligheten att kunna köpa en flaska som souvenir.

Gårdsförsäljning ligger rätt i tiden. Intresset för närproducerad mat och dryck av hög kvalitet har ökat de senaste åren. Cirka 870 företag tillverkar alkoholhaltiga drycker spridda över landet och enligt LRF är 5 500 personer direkt anställda i företagen.

Dryckerna bidrar till att öka erbjudandet för svensk restaurang- och besöksnäring och gynnar jobb i hela landet. Det är denna boost för det kreativa och växande entreprenörskap inom mat och dryck som vi vill ge bättre förutsättningar. Det är också en del av Sveriges livsmedelsstrategi och en stimulans till svenskt jordbruk.

Innan årsskiftet kommer en utredning tillsättas om hur gårdsförsäljningen kan se ut. Vi vill att utredningen tar fram en eller flera modeller för gårdsförsäljning utan att hota Systembolagets monopol, genom att hitta en modell som inte strider mot EU-undantaget. Vi vill behålla Systembolaget. Finland har lyckats, varför skulle inte Sverige lyckas?

Folkhälsoaspekten är givetvis viktig att beakta om gårdsförsäljning ska få en legitimitet. Vi utgår från att utredaren tittar på det. Kom ihåg att en tidigare rapport om gårdsförsäljning (SOU 2010:98) utredde frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker och fann att dess förslag inte skulle medföra negativa konsekvenser för folkhälsan.

Folkhälsan försämras inte om gårdar i landet får möjlighet att sälja lokalproducerat öl eller vin till besökare i samband med till exempel en övernattning eller guidad tur. Centerpartister arbetar nära lantbruksföretagare som producerar mat och dryck. Det är genom dem vi får kunskap om behovet och det är deras talan vi för i fråga om att utreda hur gårdsförsäljning kan införas.

 

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Södermanland

Ulrika Heie (C)
Ordförande i Miljö och jordbruksutskottet

Sofia Nilsson (C)
Ledamot i Socialutskottet


SVAR: Centerpartiets riksdagsledamöter skriver att utredningen från 2010 fann att dess förslag inte skulle medföra några negativa konsekvenser för folkhälsan. De måste ha läst fel utredning. I bilaga 4, som det hänvisas till genomgående i utredningen, gör Folkhälsoinstitutet en analys av förslagets effekter i det avseendet. 

Analysen räknar med ökad konsumtion och därmed negativa följder för folkhälsan. Man spår ökad dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar, fler dödsolyckor och självmord, ökning av misshandelsfall och rattfylleri samt kraftigt ökad sjukfrånvaro – för män mellan 4 och 9 procent.

Det kan inte vara värt det.

Ledarredaktionen


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Bil räddades från att brinna upp

Eskilstuna

Två bilar i krock på Strandgatan

Kampsport

Harila segrade mot Westlund: "En krigare"

Vetenskap & teknologi

Ljusfenomen över Västsverige – en bolid

Hälsa och sjukvård

Testsvar för könssjukdomar försenas av corona

Visa fler