När läkare och chefer förlorade vettet.

Stockholm 27 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu granskar JO misstänkt mörkade uppgifter om smittspridningen inom äldreomsorgen i Sörmland. Samtidigt granskar IVO sedan i maj dödligheten på äldreboenden och en coronakommission är tillsatt.

När pandemin startade fick Socialstyrelsen panik och tog fram riktlinjer för prioritering i sjukvården. CFS-skalan var det verktyg som skulle ge läkarna hjälp att välja bort de som inte skulle få vård. Den rekommenderades av Socialstyrelsen och beordrades att användas i flera regioner. CFS är en skörhetsskala som undersökte äldres vitalitet men nu började den användes felaktigt till att planera vårdbehovet, uppskatta återstående livslängd och nyttan av medicinsk behandling. Skalan är inte medicinsk, ersätter inte läkarundersökning och ska inte användas av läkare i syfte att fastställa återstående levnadsdagar eller klargöra vilken behandling som skall rekommenderas. 

CFS-skalan består av 9 grupper där 1 är en så gott som frisk patient och 9 en patient i livets slutskede. Patienter i 5-9 ska inte ges intensivvård, helst inte skickas till sjukhus och akutvård var utesluten. Tyvärr ansågs äldreboende tillhöra den senare gruppen. Läkarbesöken på äldreboende minskade och ett okänt antal ordinerades i stället vård i livets slutskede oftast via telefon och enligt Yngve Gustavsson skulle nog ett stort antal äldre ha överlevt om de fått basal sjukhusvård.

Frågan är varför en stor del av den svenska läkarkåren kunde sluta upp bakom den luddiga ordern från Socialstyrelsen och regioner som nekade dem att utöva sitt yrke och därmed bryta mot både etik och lagstiftning? Anhöriga har närmast fått hota vården för att ge anhörig dropp för att överleva. Varför har sjukvården avhumaniserats? I en DN-artikel säger två läkar att behandlingen av äldre i Stockholm kan tolkas som dödshjälp.   

Reza Ghotbi chefsläkare för Helios-Klinikum i Munchen säger att hur illa det än blir får Tyskland aldrig hamna i samma läge som Sverige med hårda prioriteringar för vem som skulle få intensivvård på grund av ålder och bakomliggande sjukdomar.

Efter IVO:s granskning i juni som visade att prioriteringen varit felaktig anser nu Socialstyrelsens skapare av de ursprungliga riktlinjerna raljant att riktlinjerna tolkats felaktigt. Spydigt ansåg han nu att alla vårdgivare har ett eget ansvar att känna till gällande regler och Socialstyrelsen hade inget ansvar. Varför varnade han inte några månader tidigare? I Stockholms nya regelverk 22 maj talas inte om prioritering och borta är ordern att använda CFS-skalan.(Källor, främst regelverk och uppgifter i media).

80-åring med fler allvarliga sjukdomar

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Ivo om Sörmland: "Regionen har haft generella direktiv"

Krönika

För vems skull har sjukvården offrat de äldre?

Litteratur

Augustpristagaren: "Jag skakar"

Film

Augustpristagaren: "Jag skakar"

Sörmland

En liten ökning av antalet covid-patienter

Visa fler