Äldre får det bättre om de får bestämma själva

Debatt 4 september 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till skillnad från Vänsterpartiet i Flen tycker vi att det finns flera anledningar till att införa LOV (lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen i Flens kommun. 

I Sverige finns två grupper av äldre med skilda levnadsvillkor – en som precis som tidigare i livet kan sätta sin personliga prägel på vardagen och en annan som blir inordnade i kommunens äldrevårdspaket. Den här skillnaden är inte rimlig!

 

Vänsterpartiet i Flen hanterar valfriheten genom att ställa offentlig sektors verksamhet mot de privata aktörerna vilket är direkt olyckligt, för egentligen innebär valfrihet för de flesta av oss att man har rätt att bestämma själv. Genom hela livet fattar vi människor en lång rad med avgörande beslut för oss själva, beslut som rör: jobb, boende och livsstil. Från och med myndighetsålder ansvarar vi själva för de egna livsvalen och dess följdeffekter och det finns ingen bortre tidsram när denna beslutande rätt ska dras tillbaka.

Syftet med LOV är att ge brukaren tillgång till tjänster med bästa möjliga kvalitet. Avsikten är att valfriheten för brukaren ska leda till möjligheter att själv bestämma vem som ska utföra tjänsterna. 

 

Det finns således flera fördelar med att införa valfrihetssystem, såväl för brukarna som för personalen att inom vården kunna få fler karriärvägar genom möjligheter att starta egen verksamhet. Förutom en valfrihetsreform är också LOV:en även en viktig jobbreform. Vi behöver skapa fler jobbtillfällen för att arbetslinjen ska fungera.

Socialnämnden i Flens kommun tampas med ett gigantiskt underskott kopplat bland annat till avsaknaden av platser på särskilt boende. Genom att införa LOV kan vi tillsammans med externa aktörer lösa den knuten. Införande av LOV innebär också att uppmuntra enskilt företagande eller kooperativ verksamhet inom äldreomsorgen, det gynnar tillväxten av jobb inom kommunen.

 

Personal inom äldreomsorg får också möjlighet att välja mer än en arbetsgivare. Genom att ge personal möjlighet att starta eget, på en kvinnodominerad marknad kommer fler kvinnor att bli egna företagare, kommunen kan på så sätt bidra till ett mer jämställt näringsliv. Det kan göra yrken inom denna sektor mer attraktiva. Personal i denna starkt kvinnodominerade arbetsmarknad ska också ha möjlighet att byta arbetsgivare utan att behöva flytta från kommunen. En differentierad arbetsmarknad leder till utveckling och framgång.

 

Ingen förnekar att det finns exempel på slarviga upphandlingar med en oacceptabel prispress som lett till att både privat och kommunalt driven omsorg ibland inte haft tillräckligt god kvalitet. Inte heller att ett införandet av LOV kommer inte lösa alla de problem som Flens kommun har med sin hemtjänst, bra äldreomsorg kan organiseras och drivas både av kommuner och privata aktörer. Det betyder oavsett utförare att omsorgen måste ges av kunnig och lyhörd personal, som kommer vid rätt tidpunkt, har tillräckligt med tid för sina insatser och dessutom möjlighet att anpassa omsorgen till individens behov.

 

Inom LOV sätts priset av kommunen och är lika för alla; kommunal, privat och ideell omsorg. Den som kan prestera en äldreomsorg som uppskattas får fler uppdrag. 

Med LOV ställer kommunen upp kvalitetskraven och ser till att dessa efterföljs av alla. Därigenom behåller man en tydlig demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommunerna. Välfärdens kärnvärden förblir intakta, det vill säga insatser efter behov med solidarisk finansiering. Men det erbjuder mer av valfrihet för den enskilde. Makt förflyttas från politiker till medborgare. Är det detta som skrämmer Vänsterpartiet i Flen?

 

Emma Dahlin (M)
Oppositionsråd

Roger Tiefensee (C)
Gruppledare

Berit Hyllbrandt (L)
Gruppledare

Anna Jernemalm (Kd)
Gruppledare


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Kritiken mot LOV kommer inte bara från vänster

Kritiken mot LOV kommer inte bara från vänster

Debatt: Stoppa högerns privatisering av Flens äldreomsorg

Stoppa högerns privatisering av Flens äldreomsorg
Ämnen du kan följa