Använd energin smartare för klimatets skull

Debatt 28 november 2021 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen släpptes rapporten Grön Logik som visar att energieffektiviserande insatser kan bespara samhället hisnande 800 miljarder kronor på vägen fram mot klimatmålet år 2045. Bara under de kommande tio åren blir den samhällsekonomiska vinsten 180 miljarder kronor. Om klimatmålen ska nås på ett kostnadseffektivt sätt måste vi börja med att använda den redan producerade energin mer effektivt.

Till år 2030 ska en europeisk renoveringsvåg fördubbla upprustningen av byggnader för att minska energi- och resursanvändningen. Målet är att renovera 35 miljoner europeiska byggnader och skapa 160 000 gröna jobb.

I Sverige står enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler för en tredjedel av den totala energianvändningen. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar i dag för kråkorna. Ändå har svenska beslutsfattare alldeles för lite fokus på att stimulera och premiera energieffektivisering.

Vi står inför både stora utmaningar och enorma möjligheter med ett elsystem som på sikt ska vara helt förnybart och som ska möta upp en kraftigt ökad, kanske dubblerad, elanvändning när industrin och transporterna ska elektrifieras.

Enligt rapporten Grön Logik kan en samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering av byggnader frigöra hela 11 terrawattimmar el – tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta. Samtidigt minskar värmebehovet med 40 terrawattimmar, vilket blir allt viktigare när konkurrensen om skogens råvaror ökar.

Resultaten från rapporten Grön Logik talar sitt tydliga språk: ju effektivare vi använder den energi som redan producerats, desto enklare och billigare blir det att skapa det framtida energisystemet, klara den omfattande elektrifieringen och nå klimatmålen.

Vi uppmanar därför Sörmlands riksdagsledamöter att sätta press på regeringen att ta fram en konkret plan för hur målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 ska nås. Ju förr vi investerar i åtgärder som minskar energianvändningen desto mer sparar vi – och desto större blir bidraget till klimatomställningen.

 

Lotta Bångens
Vd Energieffektiviseringsföretagen

Rikard Silverfur
Chef Utveckling och Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Anders Persson
Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Ola Månsson
Vd Installatörsföretagen

Britta Permats
Vd Svensk Ventilation

Veronica Koutny Sochman
Vd Swedisol


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa