Är detta ett anständigt agerande för att höja hyrorna?

Fastighetsägarnas hyreskrav ligger långt över de överenskommelser som finns med andra hyresvärdar, skriver företrädare för Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarnas hyreskrav ligger långt över de överenskommelser som finns med andra hyresvärdar, skriver företrädare för Hyresgästföreningen.

Foto: Fredrik Persson/TT

Debatt2024-02-15 05:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var med stor förvåning och viss besvikelse vi fick meddelande att Fastighetsägarna MittNord lämnat förhandlingarna om hyrorna för 2024 med Hyresgästföreningen i ett antal kommuner i våra regioner och i stället vänt sig till skiljeman. På de flesta av dessa orter har det inte ens förekommit någon medling. Möjligheterna att hitta överenskommelser förhandlingsvägen är därmed inte uttömda. Trots det valde Fastighetsägarna att skicka ärendet för avgörande hos skiljeman.

På alla berörda orter finns det överenskommelser med andra stora aktörer som båda parter, efter hårda förhandlingar, kunnat acceptera. Det är höga hyreshöjningar vi talar om, de högsta på 30 år, som drabbar hyresgäster som redan har det tufft. Hyresgästerna har inte gynnsamma år bakom sig med stora vinster, som de flesta större privata fastighetsägare har. Samtidigt har Fastighetsägarna knappt rört sig från de höga yrkanden som förhandlingarna började med.

Nu väljer Fastighetsägarna MittNord rättstvist i form av skiljeman. Det sker med ett enda syfte; att trycka upp hyreshöjningarna ytterligare. Fastighetsägarnas hyreskrav ligger långt över de överenskommelser som finns med andra hyresvärdar. Är det ett anständigt agerande? På vilket sätt kan Fastighetsägarnas medlemsföretag motivera inför sina hyresgäster att de ska få ännu högre hyreshöjningar än andra hyresgäster? 

Vi har de senaste åren gemensamt arbetat intensivt med målet att hitta en fungerande förhandlingsmodell för både allmännyttiga och privata fastighetsägare. Alla tre parter på bostadsmarknaden har deltagit konstruktivt, vi har alla gett och tagit i den processen. Fastighetsägarna har länge sagt att ni velat stå på egna ben i förhandlingarna. För att kunna göra det krävs att ni står för uppgörelser, vågar gå fram och sluta överenskommelser. Det beteende som ni sjunker ned till nu riskerar att gravt hota det arbetet till nackdel för både era medlemsföretag och deras hyresgäster.

Kom tillbaka till förhandlingsbordet, ta samtalen med oss så kan vi tillsammans hitta lösningar som är hållbara både för fastighetsägare och hyresgäster.

Hans Eklund
Ordförande Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

Helena Frisk
Ordförande Hyresgästföreningen region Mitt