Att kalla kvinnor "snippbärare" är objektifierande

Debatt 8 mars 2023 07:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I 200 år har vi feminister arbetat för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi liberala feminister har stått i främsta ledet i den kampen. Genom tusentals kvinnors (och en hel del mäns) arbete, ofta i hårt motstånd, lever vi idag i ett av världens mest jämställda länder. Men Sverige är inte jämställt. Ojämställdheten och ofriheten märks överallt i flickors och kvinnors liv – i plånboken, i familjelivet, på arbetet och i vården.

Det är bara genom att mäta och uppmärksamma dessa orättvisor som vi kan åtgärda dem. Kunskap är makt. Därför är det så allvarligt att det blir allt vanligare att avköna kvinnors erfarenheter. En statlig utredning vill könsneutralisera föräldrabalken genom att stryka ord som mor och moderskap vilket har skapat stor debatt. Men utredningen är bara ett av många exempel på hur lagtexter och vårddokument avkönas.

Vårdguiden 1177 rekommenderar vårdpersonal att på vårdguidens webbplats undvika ordet kvinna för att beskriva hur kroppar ser ut. Ord som ”livmoderbärare” och ”snippbärare” används ibland av vården istället för kvinna. Syftet är välvilligt och handlar om att bli mer inkluderande mot transsexuella män och icke-binära personer. Det är helt självklart att alla ska bli väl bemötta i vården och få rätt vård utifrån deras kroppars behov. Vården måste lösa praktiska problem som att kalla alla med livmoder till cellprovtagning oavsett om de har kvinnligt eller manlig personnummer. Men ord som ”livmoderbärare”, ”snippbärare” och ”menstruerare” är objektifierande, inte inkluderande och de osynliggör kvinnor och kvinnors könade erfarenheter.

Det här är särskilt farligt Inom hälso- och sjukvården. Kvinnor och män drabbas delvis av olika sjukdomar och symptom. Könsuppdelad statistik, mer forskning och ett ökat fokus på frågor såsom kvinnors hjärtinfarkter, endometrios och förlossningsskador har inte bara förbättrat kvinnors hälsa utan räddat liv. Könsblindhet och osynliggörande av kvinnors erfarenheter är att vrida klockan tillbaka. Priset kommer att bli högt för jämställdheten och för kvinnors liv och hälsa.

undefined
Cecilia Elvin och Erika Rydja Sandvik, Liberalerna.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa