Barn måste få uppleva med alla sinnen

Upplevelser som lukten av skogen efter ett sommarregn kan inte med ensamtid framför en digital skärm, anser Liberalerna i flen

Upplevelser som lukten av skogen efter ett sommarregn kan inte med ensamtid framför en digital skärm, anser Liberalerna i flen

Foto:

Debatt2023-08-24 08:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lärandet börjar ju tidigt för våra barn, redan strax efter födseln. Vi vuxna har ju en skyldighet att stimulera våra barns lärande med därtill alla tillgängliga medel men också en skyldighet att vara omsorgsfulla i valet av hjälpmedel.

Därför tycker vi liberaler att lärandet i förskoleåldern skall ha större fokus på inlärningsmetoder som stimulerar små barns alla sinnen och förmågor. Inom förskolan ser man beteendeförändringar hos barn över tid där barn lättare ger upp och saknar uthållighet, sämre social interaktion med fysiskt närvarande barn och ett alltmer stillasittande beteende.

Fysiska böcker och skriv-/rithjälpmedel har en positiv inverkan på barns förmåga till social interaktion med närvarande vuxna och barn, och på barns utveckling av de kognitiva förmågorna.

Surfplattor kan inte övertrumfa mänsklig kontakt eftersom inlärning via skärmar gör lärandet långsammare och trögare än tillsammans med en vuxen. Förklaringen är att en tvådimensionell skärm aldrig kan ge så många nyanser och information som en människa.

Dessutom har barn svårt att överföra kunskap från skärmen till verkligheten utanför. En verklighet där barnens alla sinnen och upptäckarglädje stimuleras. Att upptäcka paddorna i dammen, att känna lukten av skogen efter ett sommarregn, att beskriva sina upplevelser i en teckning, att få möjlighet att tillsammans med en vuxen och kompisar titta på bilder i en bok för att lära sig mer är alla sätt som behövs i barns utveckling. Detta kan inte ersättas med ensamtid framför en digital skärm.

Givetvis har de digitala verktygen en plats i skolan när nyfikenheten behöver större plats än vad närområdet kan erbjuda.

Därför tycker vi liberaler i Flen att kommunens satsning på Edtech, biblioTek mm. är mycket bra och ger möjlighet för skolbarn och unga vuxna att utvecklas ytterligare för att bli kompetenta och framgångsrika vuxna.

Att hålla bägge dessa tankar i huvudet samtidigt är en utmaning men alla barn är unika och behöver vår hjälp att hitta rätt i sina inlärningsprocesser i unga år såsom senare i livet.

Liberalerna i Flen