Bibliotekens roll har ändrats över tid

Biblioteken måste fortsätta vara öppna för alla i samhället, skriver Centerpartiet.

Biblioteken måste fortsätta vara öppna för alla i samhället, skriver Centerpartiet.

Foto: Tomas Oneborg/TT

Debatt2019-11-27 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När politiska partier använder våra bibliotek som järnrör i den politiska debatten och vill stoppa inköp av böcker på våra nationella minoritetsspråk eller när man vill stoppa den öppna debatt på bibliotek som vill diskutera värderingsfrågor. Då är det dags att vakna, att stå upp och ta fighten för viktiga demokratiska värden. Vi i Centerpartiet vill tydliggöra varför vi vill stå upp för folkbiblioteken och dess roll som en av Sveriges viktigaste bärare av demokrati och kultur.

Vi anser att bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle inte kan överskattas. Visserligen har bibliotekens roll ändrats över tid och de fungerar i dag mer som mötesplats för människor snarare än hur vi kanske föreställer oss ett traditionellt bibliotek. På våra bibliotek träffas i dag hundratusentals människor för att få tillgång till nyheter, information, kunskap, nöje, sällskap och mycket mer.

Det är alltså viktigt att biblioteken kan fortsätta att vara öppna, inbjudande, trygga och tillgängliga platser – för alla. Därför är Sverigedemokraternas försök nyligen att stoppa ett samtal med en författare om hbtq-frågor på ett bibliotek i Täby djupt beklagligt.

Vi blundar inte för problemen, men det är vår ståndpunkt att biblioteken måste fortsätta vara öppna för alla i samhället på samma villkor men utifrån olika förutsättningar men också utifrån olika behov. Den traditionen vill vi i Centerpartiet bygga vidare på, inte inskränka.

Eftersom våra bibliotek är en mötesplats för alla i samhället utgör de en viktig del av integrationen av nyanlända. Inte minst som bärare av svensk kultur och språk spelar biblioteken en nyckelroll. Mot det som bakgrund är det minst sagt olyckligt att fler och fler folkbibliotek försvinner.

Över hela landet, särskilt på mindre orter, flyttas biblioteken till mindre lokaler, får inskränkta öppettider, mindre personal eller bommas igen. Trots att både forskare och bibliotekarier är eniga om att detta bidrar till ett ökat utanförskap och ökade klyftor i samhället.

Vi vill också nämna bibliotekens fortsatta digitalisering som utgör såväl en utmaning framöver som en källa till möjligheter. Digitaliseringen har redan till exempel bidragit till att öka tillgängligheten till biblioteken, till både individuella medborgares och samhällets gagn.

Avslutningsvis, kunskap är makt. En av vår tids yttersta bärare av kunskapsdelning är biblioteket. Det är därför biblioteket har varit och även framöver kommer vara en av våra viktigaste ingredienser i det öppna demokratiska samhället.

Mari-Louise Wernersson (C)

Ledamot i SKL:s styrelse

Magnus Svensson (C)

Regionråd i Gävleborg och ersättare i beredningen för kultur och fritid hos SKL

Marianne Andersson (C)

Vice ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet i Region Sörmland

Arne Jonsson (C)

Kommunalråd i Eskilstuna

Mia Nerby (C)

Oppositionsråd i Strängnäs