Byggnads ledning behöver ta ansvar för byggjobben

Byggbranschen står för 11 procent av landets BNP och Sverige är mitt i coronapandemin. Det är inte läge för byggstrejk, menar Byggföretagen.

Byggbranschen står för 11 procent av landets BNP och Sverige är mitt i coronapandemin. Det är inte läge för byggstrejk, menar Byggföretagen.

Foto: Janerik Henriksson

Debatt2020-11-20 05:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Medan svensk ekonomi går på knä med anledning av coronapandemin väljer Byggnads ledning i Stockholm att varsla om storstrejk. Byggnads vill bryta märket, den rådande lönebildningsmodellen på svensk arbetsmarknad, förbjuda seriösa bemanningsföretag och kasta bort värdet av tiotusentals hårt förvärvade yrkesbevis. Det här riskerar att slå hårt mot den svenska byggbranschen.

Sedan januari i år har 930 byggföretag gått i konkurs. 6 800 personer har redan varslats om uppsägning. I vår senaste Byggbarometer svarar fyra av fem företag att de upplever förskjutningar av nya byggstarter. Två tredjedelar upplever minskade orderingångar.

Att i detta läge hota med strejk är djupt oansvarigt. Men tyvärr är Byggnads konfliktvilja väl känd. Mellan 2011 och 2015 varslade Byggnads 26 gånger i tvister mellan avtalsparter. Bara Syndikalisterna och Svenska Hamnarbetarförbundet är mer konfliktbenägna på svensk arbetsmarknad. När Byggnads strejkade 2016 uppskattades kostnaden för berörda medlemsföretag till 100–200 miljoner kronor per dag.

I stället för att ännu en gång strejka uppmanar vi Byggnads ledning att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Förutom det självklara att märket måste följas handlar det om att fler företag måste se det som en konkurrensfördel att ha ett kollektivavtal, inte tvärtom.

Tillsammans måste vi trygga jobben hos seriösa företag. Genomsnittslönen för en byggnadsarbetare med ackordslön är redan i dag 38 800 kronor i månaden jämfört med undersköterskan som tar hand om sjuka människor i vården på 28 900 kronor. I våra förhandlingar utgår vi från det märke för löneförhöjningar som redan satts av parterna inom industrin.

Byggnads menar att de varslar för att vi inte vill gå med på mer ordning och reda i branschen. Det stämmer inte. Faktum är att vi redan är överens om att vi vill ha ordning och reda i en sund byggbransch. Därför har vi lagt konkreta förslag på ett utökat huvudentreprenörsansvar med en uppsnabbad process och en utökad granskning. Men vi kan inte skriva en överenskommelse som kan stå i strid med svensk lag på det sätt som Byggnads föreslår. 

I dag står många näringsverksamheter still som en följd av pandemin. Det tär hårt på svensk ekonomi. Sverige har inte råd att låta byggandet stå stilla. Byggbranschen står för 11 procent av landets BNP. Varje år tillför vi 40 miljarder kronor till vård, skola och omsorg. Nu är hög tid att Byggnads ledning i Stockholm tar ansvar och börjar samarbeta. Byggföretag, byggarbetare och svenska folket förväntar sig ingenting annat.


Marko Pöllänen
Avtalsansvarig Byggföretagen Region Mellan

Anna Gillström
Bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Södermanland/Västmanland