Cirka 260 personer i Eskilstuna är hemlösa

Debatt 15 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stockholms Stadsmission föreslår i sin nya rapport sociala bostäder i Sverige. Det är nödvändigt om vi ska råda bot på hemlösheten när 240 av 290 kommuner har underskott på bostäder, enligt Boverkets senaste rapport. 

Eskilstuna är en av dessa kommuner. I Eskilstuna visar Socialstyrelsens senaste kartläggning att 24,5 personer per 10 000 invånare, vilket motsvarar ungefär 260 personer, lever i hemlöshet.

Någon ljusning är inte i sikte efter de havererade bostadspolitiska samtalen och få nya nationella initiativ de senaste åren. Fokus har lagts på nyproduktionen av bostäder, men då nybyggda bostäder trots olika insatser får höga hyror är det otillräckligt. 

Sverige behöver en ny nationell hemlöshetsstrategi som omfattar en strukturerad, förutsägbar och offentligt understödd bostadsförsörjning för ekonomiskt och socialt utsatta hushåll.

Därför tar vi nu initiativ till att utveckla en svensk modell för sociala bostäder. Det finns en bild att sociala bostäder alltid är lika med segregation och stigmatisering. 

Men så behöver det inte vara. I flera andra länder som Finland, Norge, Tyskland och Österrike finns goda exempel på väl fungerande program för sociala bostäder, där vi kan hämta inspiration

För att få igång ett utvecklingsarbete för sociala bostäder i Sverige föreslår vi att det inrättas ett nationellt kompetenscenter för sociala bostadslösningar. Kompetenscentret ska utgöra kunskapsbas för försök med sociala bostäder i svenska kommuner. Centret ska även initiera ett program för social innovation på bostadsområdet. 

Dessutom behöver vi få en ökad användning av kommunala styrmedel för en socialt hållbar bostadsmarknad. När kommuner ger markanvisning med krav på en viss andel hyresrätter med lägre hyra i projekt bör lägenheterna fördelas efter behov och inte kötid. 

Utöver en svensk modell för sociala bostäder behöver den nya hemlöshetsstrategin innehålla skarpa förslag på lagstiftning mot hemlöshet. Det behövs en nationell "tak över huvudet"-garanti, krav på att "Bostad Först"-modellen införs i alla kommuner, ett förstärkt bostadsbidrag riktat till alla grupper i social och ekonomisk utsatthet, slopat inkomstkrav för att hyra bostad i kommunala bostadsbolag och att Sverige likt majoriteten av EU-länderna begär undantag från EU:s statsstödsregler för att underlätta sociala insatser för de som har svårt att klara sig själva på bostadsmarknaden. Strategin bör även återkommande utvärdera vad kommunerna gör för att minska hemlösheten där varje kommuns åtagande och resultat redovisas.

Med stadsmissionens förslag skulle Sverige och Eskilstuna få nya, värdefulla verktyg mot hemlöshet och en efterlängtad nystart för hemlöshetspolitiken.

Tomas Lindroos

Direktor för Eskilstuna Stadsmission

Ämnen du kan följa