Dags att begrava den svenska självgodheten

Sveriges rykte och vårt inflytande inom EU skadas när vi gång på gång agerar annorlunda jämfört med övriga medlemsländer, skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Sveriges rykte och vårt inflytande inom EU skadas när vi gång på gång agerar annorlunda jämfört med övriga medlemsländer, skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Foto: Fredrik Persson/TT

Debatt2020-08-28 05:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag älskar Sverige. Däremot är jag trött på den svenska självgodheten och S-MP-regeringens oförmåga att ta intryck av andra länder. Regeringen har valt unika svenska strategier vad gäller migration, kriminalpolitik och pandemibekämpning. Samtidigt har vi värre segregationsproblem, grövre brottslighet och långt högre dödstal till följd av pandemin än övriga nordiska länder. Det är hög tid att regeringen tar intryck av dessa siffror.

Bilden av Sverige ute i Europa är inte entydigt positiv. Det finns stor respekt för vår ekonomi, vår innovationsförmåga och våra framgångsrika företag. Men i mötena med mina kollegor i Bryssel – ofta etablerade mittenpolitiker – frågar sig många vad som händer i Sverige. De ser Sverige som ett avskräckande exempel när det kommer till migrations- och kriminalpolitik, och nu även pandemibekämpning.

Det har varit bra att vi undvek att helt stänga ned samhället och att skolor och förskolor hölls öppna. Men regeringsföreträdare har ibland klampat runt som elefanter i en porslinsaffär när de påpekat att Sveriges agerande bygger på expertis, underförstått att regeringar i alla andra länder gör fel och agerar populistiskt.

Exempelvis är sannolikheten att Sverige, tillsammans med Belarus, Somalia och Jemen, har haft rätt om munskyddens ineffektivitet och att övriga världen har fel relativt låg.

Ingen har facit på exakt vilka insatser för att stoppa pandemin som är mest verkningsfulla, men vi är inte betjänta av självgod arrogans.

Detta följer dessutom ett mönster. Vi har sett det under migrationskrisen 2015. Även då gick Sverige länge sin egen väg, med generösare regelverk och en vägran att erkänna att det faktiskt fanns en gräns för hur många asylsökande ett land klarar av att ta emot.

Ett annat exempel är att Sverige kraftigt skiljer sig från vårt grannland Danmark sett till kriminalpolitik. Danmark har färre problem med gängvåld, men också hårdare straff och bättre förutsättningar att få brottslingar dömda. Trots detta vägrar regeringen att följa de danska åtgärderna.

Regeringens oförmåga att ta intryck av andra länder är riskabel. Resultatet ser vi i våra samhällsproblem. Dessutom skadas Sveriges rykte och vårt inflytande inom EU när vi gång på gång agerar annorlunda jämfört med övriga medlemsländer.

Sveriges stora problem med gängbrottslighet, segregation samt att vi har tusentals fler corona-relaterade dödsfall jämfört med våra nordiska grannländer kräver eftertanke och självrannsakan. Det är dags att vi begraver den svenska självgodheten.


Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker