Det krävs både stöd och krav för att fler ska få jobb

En väl fungerande kompetensförsörjning är en ödesfråga för Sveriges utveckling, skriver riksdagsledamoten Teresa Carvalho (S).
En väl fungerande kompetensförsörjning är en ödesfråga för Sveriges utveckling, skriver riksdagsledamoten Teresa Carvalho (S).

Debatt 9 januari 2023 18:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska arbetsgivare skriker i dag efter arbetskraft. Det råder brist på allt från tandläkare och undersköterskor till målare och busschaufförer. Att få ordning på kompetensförsörjningen är en av jobbpolitikens viktigaste uppgifter. Att få fler i arbete är en nyckelfaktor för att trygga morgondagens välfärd – men det är också avgörande för att vi ska lyckas bryta segregationen. 

 

De gångna två mandatperioderna har vi socialdemokrater bäddat för en starkare och bättre fungerande arbetsmarknad. Även om arbetslösheten fortsatt är för hög har mycket gått i rätt riktning. Facit vid valet i september vittnade om 45 0 00 fler i arbete jämfört med 2014, den högsta sysselsättningsgraden på 30 år samt en lägre arbetslöshet än innan vi gick in i pandemin. 

För att åstadkomma detta skruvade vi på flera olika kranar. Det handlade förstås om förstärkt stöd till arbetssökande, men också om tydligare krav på människor att göra sig anställningsbara. Att bara satsa på det ena eller andra är dömt att misslyckas. 

 

Arbetsmarknaden präglas av en tudelad problematik – många arbetsgivare svårt att hitta rätt arbetskraft samtidigt som alldeles för många människor saknar ett jobb att gå till. Detta behöver politiken råda bot på. 

För att säkra framtidens kompetensförsörjning måste vi satsa mer på utbildning och fortbildning, och vi måste också i större utsträckning ge människor de rustande insatser som krävs för att de ska kunna ta steg i riktning mot den reguljära arbetsmarknaden. Det är i synen på detta som den politiska skiljelinjen ligger. 

 

I årets budget skär regeringen och SD ner på den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen får mindre pengar och därmed sämre möjligheter att hjälpa människor att komma i jobb eller utbildning. Som om inte detta vore nog skär regeringen och SD också ner på platserna inom vuxenutbildningen. Sammantaget handlar det om nedskärningar med miljardbelopp. 

 

Vi socialdemokrater höjer tvärtom ambitionerna för att underlätta kompetensförsörjningen. Vi satsar mer på de rustande insatserna och återinför extratjänsterna som slopades av regeringen och SD. 

De senare har visat sig vara en viktig insats för att få ut fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. I vårt budgetförslag lägger vi också pengar motsvarande 20 000 utbildningsplatser mer än regeringen på yrkesvux, yrkeshögskola, universitet och högskolor och folkhögskolor. 

 

Vi socialdemokrater lade också under förra mandatperioden grunden för världens bästa omställningssystem, som ger alla med minst åtta års arbetslivserfarenhet möjlighet att studera i upp till ett år med 80 procent av sin lön. Det nya, generösa omställningsstudiestödet ger vanliga löntagare utmärkta möjligheter att vidareutbilda sig och med detta stärka sin position på en alltmer krävande arbetsmarknad. 

 

En väl fungerande kompetensförsörjning är sammanfattningsvis en ödesfråga för Sveriges utveckling. Detta uppnås inte via varken skattesänkningar eller privatiseringar. Det enda rätta är i stället att satsa på det som stärker människors ställning på arbetsmarknaden – och det tänker vi socialdemokrater fortsätta att kämpa för. 

 

Teresa Carvalho
Riksdagsledamot (S), vice ordförande arbetsmarknadsutskottet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa