En budget för att lösa Sveriges problem

Debatt 16 november 2022 19:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk politik står inför en mycket viktig och svår uppgift. Stora strukturella reformer krävs för att få ordning på landet. Hushåll, företag och välfärd behöver stöd genom en lågkonjunktur. Samtidigt skulle en oansvarig och expansiv finanspolitik riskera att spä på inflationen och förvärra läget. I detta läge måste medborgarna kunna lita på att politiken tar ansvar. Budgetens fokus ligger därför på att lösa Sveriges problem.

 

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge med stora samhällsproblem. Grov organiserad brottslighet har delar av samhället i sitt grepp. Socialdemokraternas avveckling av kärnkraftsreaktorer har lett till rekordhöga elräkningar och risk för strömavbrott i vinter.  

Försummad integration och utbrett bidragsberoende har gjort att många står långt ifrån egen försörjning. Krig i Ukraina har skapat det svåraste säkerhetsläget sedan andra världskriget.

 

Samtidigt går Sveriges ekonomi mot en bister vinter. Hög inflation med skenande priser på drivmedel, mat och boende pressar både hushåll och företag. Nästa år bedöms landet befinna sig i lågkonjunktur samtidigt som Sveriges arbetslöshet är högre än i många andra europeiska länder.

Den tidigare regeringen har dessutom under lång tid drivit en politik som lett till nedlagd kärnkraft, ökad otrygghet och rekordhöga bränslepriser. Denna utveckling måste vi nu vända.

 

I valet gav väljarna samarbetspartierna mandat att sätta Sverige på en ny kurs. Förändring var nödvändig och förändring är nu möjlig. Sverige har tagit sig igenom kriser och tuffa tider förut, och vi kan göra det igen – tillsammans. 

 

Men att få Sverige på rätt kurs, inte minst i de viktiga energi- och klimatfrågorna kommer inte gå så snabbt som vi alla skulle önska. Att återuppbygga den trygga, miljövänliga energiförsörjning Sverige hade i kärnkraften behöver komma i gång omgående, men det kommer ta ett tag innan våra företag och hushåll känner effekten av omställningen. 

Under tiden kommer det vara av stor vikt att driva en politik som gör att människor får rimliga förutsättningar att klara av sin ekonomi och att näringslivet fortsatt kan skapa de jobb som finansierar vår gemensamma välfärd. 

 

Den budgetproposition som regeringsunderlaget lagt fram tar de första viktiga stegen för att lösa Sveriges stora problem. Samtidigt säkrar budgeten handlingsutrymme om nedgången i ekonomin blir djupare. 

 

Budgeten prioriterar det allra viktigaste: 

  • Stöd till hushåll och företag i form av sänkta drivmedelspriser, högkostnadsskydd för höga elräkningar och trygghet för de mest utsatta genom bostadsbidrag till barnfamiljer och permanentad hög nivå i a-kassan. 
  • Stärkt välfärd med såväl generella som riktade bidrag till kommuner och regioner. Satsningar görs bland annat för att korta vårdköerna, stärka förlossningsvården och höja kvaliteten på undervisning i skolan. 
  • En historisk offensiv mot brottsligheten med satsningar på både rättsväsende och förebyggande arbete. Sverige ska få fler poliser med bättre verktyg för att bekämpa brott. Barn i utsatta områden ska få hjälp tidigt för att inte dras in i kriminalitet. 
  • Försvarsmakten och det civila försvaret rustas upp för att möta ett försämrat säkerhetsläge och förbereda Sverige för Nato. 
  • Första steg tas för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Samtidigt görs satsningar på laddinfrastruktur, koldioxidinfångning, industrins gröna omställning och en giftfri miljö. 

 

Regeringen vill sätta Sverige på en ny kurs – steg för steg. I budgeten presenteras flera förslag som tar oss igenom ett dystert ekonomiskt läge och prioriterar statens kärnuppgifter.

 

Ann-Sofie Lifvenhage
Riksdagsledamot (M) Sörmland


Anna af Sillén
Riksdagsledamot (M) Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa