Engagemang och ansvar i vårt demokratiska system

Det är viktigt att alla politiska diskussioner präglas av respekt och en strävan efter inkluderande dialog, både inom politiken och mellan politiker och medborgare, skriver Mathias Clarstedt.

Det är viktigt att alla politiska diskussioner präglas av respekt och en strävan efter inkluderande dialog, både inom politiken och mellan politiker och medborgare, skriver Mathias Clarstedt.

Foto: Niklas Holm, Mathias Clarstedt

Debatt2024-01-03 19:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demokrati är ett komplext och ofullkomligt system, likt ett operativsystem i våra elektroniska enheter. Så som vi anpassar oss till förändringar i våra smartphones, behöver vi ha tålamod och vilja att utveckla och förbättra vår demokrati. Vi är demokratins användare och programmerare, inte passiva åskådare.

Sverige har genomgått betydande demokratiska uppgraderingar sedan 1921, då rösträtten utökades till alla över 18 år, inklusive kvinnor. Förändringar i våra grundlagar under 1970-talet markerade en fortsättning på denna utveckling. 50 år senare har demokratins grundlagar genomgått förändringar och trots dess framsteg, finns det utmaningar som behöver adresseras.

I dagens samhälle växer klyftan mellan politiker och medborgare, något som blir tydligt i Eskilstuna. Exempelvis har kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S), gjort uttalanden på sociala medier och i kommunfullmäktige som jag anser vara kontroversiella.

Under ett strömavbrott kritiserade han Eskilstuna Kurirens ledarskribenter i sociala medier och gör underfundig liknelse att dessa individer skulle besitta ett: ”intellektuellt mörker”.

I en debatt om ägarskapet av Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) riktade han nedsättande kommentarer till en oppositionspolitiker där han säger: ”Jag tycker det är synd hur du har utvecklats som en politiker. Du var bra en gång i tiden men inte längre”. Det hela illustrerar en potentiell brist på Jimmy Janssons förståelse för den respekt och det ansvar det är att vara folkvald politiker. Tro nu inte att detta är ett isolerat problem till en person utan problematiken är internationell.

När jag bevittnar politisk debatt i dag, känner jag både oro och frustration. Jag är inte ensam om att ha svårt att navigera i vårt kraftigt ökade polariserade och digitaliserade värld. Många av oss kämpar för att förstå och hantera de komplexa dynamikerna som formar vår dialog. Denna gemensamma vånda är en påminnelse om att varje ord och handling räknas och det gäller särskilt politiker. 

Att hitta en balanserad syn är inte bara viktigt för mig, det är avgörande för att samhället ska ha få hälsosam utveckling.

Debatten om breddat ägande av EEM är inte bara en fråga om ekonomi, utan även en manifestation av ideologiska skillnader och det gäller all politiskt debatt. Det är viktigt att alla politiska diskussioner präglas av respekt och en strävan efter inkluderande dialog, både inom politiken och mellan politiker och medborgare. Motsatsen sätter an en ton som sprider sig likt ett virus om vi inte är försiktiga.

Demokrati är inte bara en politisk struktur utan själva livsnerven i vårt samhälle – dynamisk, formbar och direkt beroende av vårt engagemang. I Eskilstuna, liksom i resten av världen, står vi inför betydande utmaningar som kräver mer än passiv observation. Vi måste lyfta fram det som pågår i det offentliga ljuset och modigt ställa de svåra frågorna: Är detta det samhälle vi vill ha? Är beteende och beslut som fattas i vårt namn verkligen i linje med våra värderingar och förväntningar?

Det krävs mer än bara vilja; det krävs mod och handling. Varje röst, insats och steg mot större öppenhet och ansvar inom politiken är avgörande. 

Låt oss inte nöja oss med att vara åskådare till vår egen framtid. Låt oss vara arkitekterna, programmerarna av ett samhälle som vi stolt kan lämna över till kommande generationer. Det kan bli bättre än såhär. Vi kan alla bidra – för i Eskilstuna och övriga Sverige är det vi, medborgarna, som är demokratins verkliga hjärta och själ.