Eskilstuna behöver en klimatoffensiv

Debatt 28 juli 2022 20:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi bygger vår stad kan och ska vi bygga klimatsmart. Det handlar om allt från hur vi bygger, var vi bygger och vilket material vi använder. Framtidens samhällen ska inte bara innehålla klimatsmarta byggnader utan stadsdelar som möjliggör ett hållbart liv. 

Närheten till samhällsservice gör att bilen får stå, en utbyggd billigare kollektivtrafik som på sikt blir avgiftsfri gör att fler samåker och bilpooler i närheten av Kommunfastigheters boenden gör att fler kan dela bil i stället för att ha en egen. Finns det laddstolpar i närheten av din bostad gör det att du lättare kan byta till en elbil. 

Situationen ser dock inte likadan ut för alla i vår kommun. Bor du på landet behöver du ofta bil på ett eller annat sätt. Att det finns tillgång till alternativa bränslen blir då avgörande.

Eskilstuna behöver en klimatoffensiv. Det är uppenbart, särskilt efter de senaste åtta åren med borgerligt styre i Eskilstuna. Kommunen arbetar i samverkan med näringsliv, akademi och föreningar med att ta fram en ny klimatplan i syfte att nå de globala miljömålen. En progressiv klimatplan är helt nödvändig och för oss i Vänsterpartiet är det självklart att kommunen måste avsätta medel i en klimatfond för att förverkliga målen. 

Den ekonomiska politiken i världen, Sverige och Eskilstuna måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar de sociala och ekonomiska perspektiven med de gröna. För att möta klimathoten krävs ökad jämlikhet. Målet är att bli en klimatneutral kommun och för att nå dit måste mycket större satsningar göras nu. 

Vi vill se en ökad biogasproduktion och ytterligare ett tankställe. Kommunens fordon ska i första hand köras på biogas eller el. Eskilstuna behöver ta steg för att gå mot att bli mer självförsörjande på förnybar el. Då krävs det att vi gör lokala storsatsningar på en kommunal solcellspark och att vi satsar på vind- och vattenkraft, samtidigt som vi gör större satsningar på energieffektiviseringar. 

Vi måste ta oss an klimatkrisen både som individer och som samhälle. Alla behöver mat, kläder, boende och att kunna röra sig hemifrån. Visst vilar det ett ansvar på oss alla som individer att inse allvaret i klimatkrisen. Dock är det samhällets och politikens ansvar att kunna göra det möjligt för individer och familjer att välja hållbara lösningar. Det gäller inte minst på landsbygden.

Där inte teknikskiften räcker för att minska utsläppen måste konsumtionen styras bort från det som ger klimatpåverkande utsläpp. Men för ett fåtal är konsumtion en livsstil av lyx och överflöd. Den rikaste procenten släpper ut tio gånger mer utsläpp än majoriteten av befolkningen. Det är denna elit som behöver dra ner sin konsumtion mest. Hos samma personer samlas rikedomar på hög istället för att gå till investeringar i framtiden. Det är hög tid att de få som har stora kapitaltillgångar bidrar mer till omställningen. För oss andra kan omställningen innebära större möjligheter, nya jobb, friskare liv och mer framtidstro. Ett hållbart liv är i dag en förutsättning för ett bättre liv.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa