Eskilstuna-lärare: Vi behöver fler kollegor – nu!

Cecilia Rahbek Nöhr och Gunilla Skogsmo, Sveriges lärare Eskilstuna.

Cecilia Rahbek Nöhr och Gunilla Skogsmo, Sveriges lärare Eskilstuna.

Foto: Privat

Debatt2023-09-05 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lärarna är avgörande för byggandet av framtidens samhälle och helt avgörande för utbildningens kvalitet och för att barn och elever kan tillägna sig kunskap. Därför är det allvarligt att så många lämnar yrket. 

I dag, 5 september, firas Skolans dag och vi vill uppmärksamma det fantastiska yrke som läraryrket är. Vi lärare i skolan och förskolan behöver fler utbildade och behöriga kollegor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag. 

I rapporten ”Lärarna som lämnat yrket” (genomförd av Sveriges Lärare med underlag från Statistiska centralbyrån) kan vi konstatera att ungefär 35 000 lärare i Sverige lämnat sitt yrke de senaste tio åren. 

Eskilstunas lärare utgör ca 1 procent av Sveriges yrkesverksamma lärare, vilket innebär att det är ca 350 lärare som valt att lämnat yrket i vår stad. Hur kan vi locka tillbaka dessa och hur kan vi få lärare att välja att stanna kvar i yrket?  

Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning samt hot- och våldssituationen i staden. Ytterligare skäl i Eskilstuna är de senaste årens dåliga löneutveckling jämfört med andra närliggande kommuner. Varje lärare som lämnar yrket på grund av olika missförhållanden är ett misslyckande för skolan och förskolan i Eskilstuna. I slutänden är det våra barn och unga som drabbas. 

Med ökade kostnader och årliga effektiviseringskrav kommer stressen och arbetsbelastningen öka än mer. Vi befarar att andelen legitimerade lärare som byter bana blir ännu större än vad den redan är idag. Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka, vilket leder till försämrad kvalité i undervisningen. 

Sveriges Lärare krav: 

• Attrahera lärare med god arbetsmiljö. 

Ju bättre arbetsmiljö för lärare, desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta kvar som lärare. Mår lärare bra mår eleverna bra.

• Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga 

Om lärarlönerna är för låga jämfört med alternativa yrken kommer lärare att välja bort läraryrkena. 

• Häv effektiviseringar och satsa på skolan genom mer resurser

Resursbristen förstärker både det som gör att lärare lämnar skolan och gör det även svårare att locka tillbaka lärare till yrket. 

Emma Wange skriver i sin ledare i Eskilstuna Kuriren lördag 26 augusti 2023: ”Varenda unge ska ha en bra skolgång”. Vi i Sveriges Lärare Eskilstuna ställer oss bakom innehållet i ledaren. Vi måste stå upp för likvärdigheten inom skolan och förskolan även i Eskilstuna.

Vi uppmanar Eskilstunas politiker att ta sitt ansvar för vår gemensamma framtid!

Cecilia Rahbek Nöhr, Sveriges Lärare Eskilstuna

Gunilla Skogsmo, Sveriges Lärare Eskilstuna