Med rätt insatser kan fler få ett jobb i Sörmland

Arbetsförmedlingen måste ge fler arbetssökande tillgång till aktiva insatser som verkligen ökar chanserna till jobb, skriver Almegas Fredrik Östbom och Jonas Jegers.

Arbetsförmedlingen måste ge fler arbetssökande tillgång till aktiva insatser som verkligen ökar chanserna till jobb, skriver Almegas Fredrik Östbom och Jonas Jegers.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2024-04-19 06:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots en ökande arbetslöshet har alltför många företag i Södermanlands län svårt att hitta personal med rätt kompetens. Nu måste Arbetsförmedlingen ge fler arbetssökande tillgång till aktiva insatser, som verkligen ökar chanserna till jobb.

Svensk ekonomi är i ett tufft läge. Lågkonjunkturen biter sig fast och den redan höga arbetslösheten börjar nu stiga. Paradoxalt nog lider många företag alltjämt av brist på kompetens – de hittar inte rätt personer att anställa. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har nära sju av tio företag i Södermanlands län svårt att rekrytera – tre av tio rekryteringar misslyckas. Detta sker alltså samtidigt som allt fler blir arbetslösa. Med en arbetslöshet på 8,5 procent ligger Sverige tillsammans med Spanien och Grekland i botten av den europeiska statistiken. I Sörmland är situationen allvarlig och arbetslösheten i länet uppgick i mars till 8,7 procent. Och tyvärr tyder det mesta på att det kommer att bli värre innan konjunkturen vänder till det bättre.

Kombinationen hög arbetslöshet och kompetensbrist är effekten av bristande matchning. För att utbud och efterfrågan av arbetskraft ska mötas mer effektivt och fler arbetssökande ska bli anställningsbara krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Att fler arbetssökande skulle få en aktiv insats var också en av drivkrafterna bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen. Såväl insatsen Rusta och matcha som arbetsmarknadsutbildningar, korta utbildningar riktade mot bristyrken, har visat sig ovärderliga för många arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 

Med tanke på hur dessa aktiva insatser ökar chanserna att få ett jobb är det beklämmande att så få får ta del av dem. I februari fick fem av tio arbetssökande i Sörmland någon form av insats överhuvudtaget, bara var femte fick ta del av matchningstjänsten Rusta och Matcha och försvinnande få – strax över två procent – fick chansen att delta i en arbetsmarknadsutbildning. Verktygen för att få fler i arbete och samtidigt lösa företagens brist på kompetens finns alltså till stor del redan på plats. Och pengar tycks inte heller vara det stora bekymret för Arbetsförmedlingen. I fjol betalade myndigheten tillbaka omkring en miljard kronor som skulle ha gått till platser för arbetssökande i exempelvis Rusta och matcha. En miljard kronor som därmed inte hjälpte någon arbetssökande in på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens agerande är helt orimligt och dysfunktionellt. 

De medel som regeringen skjuter till måste användas till avsedda ändamål. Att hjälpa arbetssökande till jobb genom aktiva insatser som Rusta och matcha eller arbetsmarknadsutbildningar är alltid angeläget, men ännu mer så när ekonomin kärvar och arbetslösheten ökar.

Dessutom, företagens kompetensförsörjning kan inte vänta. Sverige kan inte vänta.

Fredrik Östbom
Näringspolitisk chef på Almega

Jonas Jegers
Näringspolitisk expert på Almega