Möten mellan människor stärker demokratin

Tusentals människor möts genom folkbildningen varje år. Människor får möjlighet att provtänka, lyssna och filosofera tillsammans med andra, skriver Studieförbundet NBV:s  biträdande rektor Andrea Lavesson.

Tusentals människor möts genom folkbildningen varje år. Människor får möjlighet att provtänka, lyssna och filosofera tillsammans med andra, skriver Studieförbundet NBV:s biträdande rektor Andrea Lavesson.

Foto: Maja Brand

Debatt2024-02-02 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har levt i fred i drygt 200 år och vår demokrati står stark med ett högt valdeltagande och förtroende för offentliga institutioner. Men på senare år har otryggheten och oron i samhället ökat. 

Blickar vi framåt 200 år är risken stor att vår demokrati långsamt undermineras när gemenskapen krymper. Därför vill vi från Studieförbundet NBV genom kultur skapa oväntade möten och samtal för fler människor.

I dag är det enklare att bara umgås i den egna filterbubblan, i stället för att utmana sig själv att träffa nya människor. För många är grannen inte längre någon du säger hej till eller bjuder in på en kaffe. Var fjärde person över 16 år tyngs av ensamhet, enligt Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning.

Den här är en utveckling som på lång sikt söndrar demokratin. Risken med ett samhälle där samtalen blir färre är att gemenskapen och tilliten mellan människor försvinner. För det räcker inte med institutioner, lagar och att hålla val för att demokratin ska leva. 

Demokrati är ingenting utan en kultur där alla människor känner att systemet finns för dem. Demokratin bärs upp av att människor känner tillit.

Studieförbundet NBV vill bidra till att vända utvecklingen genom att skapa fler mötesplatser för samtal. 

Det behövs inte fler högröstade debatter med snabba replikskiften, utan fler möten och samtal med nya människor som kan vidga våra tankar och idéer. Samtal där den öppna nyfikenheten får utrymme och tilliten får möjlighet att växa.

Att demokratisera demokratin är en levande process. Folkbildningen är en grundläggande infrastruktur för att upprätthålla och utveckla demokratin. I studiecirklar, på kulturevenemang och andra verksamheter möts människor för att uppleva kultur, lära av varandra, samtala och diskutera.

För att symbolisera kraften i det oväntade mötet så ställer vi ut den ljudisolerade konstinstallationen Schabraket under Folk och Kultur i Eskilstuna. 

Där kan två personer mötas i ett samtal – utan att någon annan lyssnar. När samhällsdebatten skruvas upp vill vi visa vad som händer när man gör tvärtom.

Mänskliga relationer är nämligen grunden i ett samhälle där alla får möjlighet att tillhöra, uttrycka sig och bildas. Grunden i en fungerande demokrati. När polariseringen växer i samhället behövs mer av folkbildningen enande kraft. I ett samhälle med förståelse för människors olikheter stärks demokratin.

Tusentals människor möts genom folkbildningen varje år. Människor får möjlighet att provtänka, lyssna och filosofera tillsammans med andra. Folkbildningen ger möjlighet till reflektioner, nya steg i livet och nya relationer. Det är också grunden i det som sker i våra verksamheter runt om i landet varje vecka, på sykursen, på bandrepet eller i bokcirkeln. Folkbildningen har en drygt hundraårig tradition i Sverige.

Studieförbundens verksamheter där alla har möjlighet att lära och utvecklas har bidragit till utvecklingen av demokratin. De kommande hundra åren ser vi fram emot att fortsätta ta ansvar för att demokratin står starkt för de generationer som kommer efter oss.

Det är inte omöjligt att vända utvecklingen och vi har alla förutsättningar att lyckas. Samhället och demokratin behöver att fler av oss lämnar våra filterbubblor och samtalar med nya människor i oväntade möten. 

Andrea Lavesson
Biträdande rektor Studieförbundet NBV