Fler kan bli intresserade av att bo i villa i Flen

Debatt 16 februari 2022 20:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rolf Lydahl är en seriös och långsiktig privat hyresvärd som då och då brukar ha åsikter om bostadsmarknaden i Flens kommun och inte minst om Flens Bostads AB. På debattplats 5 februari beskriver Rolf befolkningsutvecklingen i Flens kommun de senaste 25 åren och att utvecklingen inte är gynnsam. 

Det är bara att hålla med. Frågan är vad som ska göras åt befolkningsminskning och en tilltagande andel kommuninvånare med hög medelålder.

 

Vi tror att en kommuns befolkningsutveckling beror på en mängd olika faktorer. Tillgången på bostäder med en viss standard är enbart en liten del. Det handlar snarare mer om saker som arbetstillfällen, skola och högre utbildning, pendlingsmöjligheter med både tåg och bil, sjukvård, kultur, handel och möjligheter till en rik fritid. 

När det gäller dessa konkurrensfaktorer finns det gott om andra kommuner i närområdet som än så länge har bättre förutsättningar. Det börjar dock bli dyrt att köpa bostad eller hyra en lägenhet även i dessa expansiva orter. Detta talar långsiktigt för Flen som bosättningsort, inte minst nu när pandemin och teknikutvecklingen lärt oss jobba hemifrån allt mer. 

 

De flesta av de som då förhoppningsvis blir mer intresserade av att bo i Flens kommun tror vi dock är mest inne på att köpa en villa eller en mindre gård på landsbygden, inte att hyra lägenhet. Detta kan tala för en ökad satsning i villa- eller radhusbebyggelse i kommunen om inte befintligt utbud räcker till. 

Däremot finns det kanske en efterfrågan på hyresrätter bland de äldre personer som funderar på att sälja och flytta till något mindre och mer bekvämt boende. Som Rolf själv är inne på är inkomstnivån i Flen låg och det gäller även pensionerna. Priskänsligheten för boendet är stor i kommunen, det visas inte minst av våra två senaste nybyggen i centrala Flen. Trots nya och fina lägenheter med bra läge har det tagit ganska lång tid att fylla dem. Detsamma gäller tyvärr även några av de äldre hus där vi genomfört kraftiga standardhöjningar. Villagatan 5 i centrala Flen till exempel. Detta talar för en fortsatt försiktighet när det gäller dyra ombyggnader likväl som nyproduktion.

 

Att långsiktigt klara bolagets underhållsbehov är också en anledning till fortsatt försiktighet när det gäller satsningar. Våra genomsnittshus är mer än 50 år gammalt och i behov av nya avloppsstammar, tak, fönster och fasader. Vi har många sådana hus som behöver åtgärder och det mesta av dessa åtgärder är av underhållskaraktär, inte standardhöjningar. Trots måttliga standardförbättringar åker hyran ändå upp en del när kök och badrum måste åtgärdas till följd av stambyten, hyreshöjningar som många befintliga hyresgäster upplever som nog så betungande.

Med allt detta sagt ska vi ändå inte utesluta att vissa hus som måste få underhåll samtidigt kommer att standardhöjas på olika sätt. Det kan också handla om att skapa fler lägenheter med kooperativ hyresrätt där man hyr men med en egen kapitalinsats. Mest angeläget är nog dock att få fler hus med hissar. Det är tyvärr också en av de allra mest kostsamma åtgärderna vid ombyggnad. Av den anledningen ska försäljning av delar av beståndet inte uteslutas i framtiden.

 

Terese Gamfors
Styrelseordförande Flens Bostads AB

Arne Fältin
VD Flens Bostads AB


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa