FN-arbetet för mänskliga rättigheter behöver mer stöd

Debatt 9 december 2022 18:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Över 300 människor har dödats och minst 15 000 har arresterats under demonstrationerna i Iran. Den islamiska regimens våld mot kvinnor, män och barn upprör och engagerar en hel värld. 

 

FN-chefen António Guterres har fördömt regimens agerande, UN Women har uttalat stöd för demonstranterna och Unicef kräver att iranska barn skyddas. FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsatte nyligen, med stöd av högkommissarien för mänskliga rättigheter, en utredning som ska granska våldet. 

Iran är ett av flera länder där kvinnors och flickors rättigheter möter våldsamt motstånd. En grupp oberoende FN-experter föreslog nyligen att talibanernas inskränkningar av kvinnors rättigheter i Afghanistan ska utredas som könsbaserad förföljelse och brott mot mänskligheten. 

 

Våld mot kvinnor och flickor är den mest utbredda formen av kränkningar av mänskliga rättigheter, enligt elva FN-organisationer. Statistik visar att över hälften av alla mord på kvinnor begås i hemmet. 

 

Kampen för mänskliga rättigheter hänger nära samman med den pågående försvagningen av demokratin. I en artikel i tidningen Världshorisont visar journalisten Mats Wingborg hur utvecklingen, som pågår i hela världen, sker i flera steg. 

Det första steget är krympande utrymme för media, akademiker och det civila samhället. Därefter börjar oppositionella politiker att förföljas. I nästa skede sker inskränkningar i valsystemet. Ett försvagat utrymme för det civila samhället och minskad yttrandefrihet är tecken på både fortsatt utveckling i odemokratisk riktning och en varningssignal om att demokratin befinner sig på ett sluttande plan. 

 

FN leder på medlemmarnas uppdrag arbetet för mänskliga rättigheter. FN är också en mötesplats där medlemmarna diskuterar och beslutar om gemensamma utmaningar. Länder som missköter sig kan beläggas med sanktioner och embargon samt uteslutas från vissa sammanhang. 

 

Att Iran är representerat i FN-arbetet för kvinnors rättigheter har högst förklarligt väckt frågor. Skälet är att FN-arbetet baseras på geografisk tillhörighet.

 Av 47 länder i FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade sex länder emot att händelserna i Iran utreds. Sexton lade ned sin röst. 

Det påminner om att FN speglar världen som den ser ut – men också om att FN-medlemmarna måste bli bättre på att rikta kritik mot länder som förtjänar det. I fallet Iran är ytterligare sanktioner mot både myndigheter och individer en väg framåt. 

 

Den svenska FN-rörelsen stödjer FN:s arbete för kvinnors och flickors rättigheter genom att bland annat samarbeta med FN:s befolkningsfond UNFPA. 

 

Vi välkomnar riksdagspartiernas starka engagemang för Irans kvinnor och påminner i sammanhanget om FN-biståndets roll. Det så kallade kärnstödet är icke öronmärkta medel som möjliggör för FN att arbeta både långsiktigt för utveckling och i akuta humanitära kriser. 

Behoven är stora och allt FN-arbete, från insatser i Ukraina till övervakningen av universella mänskliga rättigheter, är beroende av detta stöd från Sverige och andra medlemmar. 

FN har gett världen en omfattande katalog över mänskliga rättigheter och är unikt som mötesplats. Medlemsstaterna är skyldiga att efterleva den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de konventioner som de har ratificerat. 

 

Genom att fortsätta kritisera och sätta ljuset på den förtryckande regimen i Iran kan omvärlden bidra till att skydda landets flickor, kvinnor och andra utsatta – en av många angelägna uppgifter i arbetet för att garantera mänskliga rättigheter för alla överallt.

 

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

 

Ingrid Escobar Sermeno
Ordförande i Eskilstuna FN-förening


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa