Följ lagen, Länsstyrelsen Södermanland!

Svenska myndigheter i allmänhet och Länsstyrelsen i Södermanland i synnerhet behöver bli bättre på att följa gällande regelverk och enbart köpa, leasa och hyra miljöbilar. Det skriver 2030-sekretariatets Mattias Goldmann.

Svenska myndigheter i allmänhet och Länsstyrelsen i Södermanland i synnerhet behöver bli bättre på att följa gällande regelverk och enbart köpa, leasa och hyra miljöbilar. Det skriver 2030-sekretariatets Mattias Goldmann.

Foto: Henrik Montgomery/TT, Pressbild

Debatt2024-03-21 05:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar slår fast att statliga myndigheter enbart ska köpa, leasa och hyra miljöbilar. Transportstyrelsens senaste sammanställning visar att enbart bara 51 procent av 449 inköpta personbilar och enbart 6 procent av de 113 lätta lastbilarna var miljöbilsklassade. Hade resten godtagbara skäl till undantag? Nej, andelen bilar med godtagbara skäl till avsteg var 4 procent, för lätta lastbilar en enda procent. Resten var inte miljöbilar – men borde ha varit det. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län är sämst av alla länsstyrelser och näst sämst av samtliga statliga myndigheter. De har 0 procent uppfyllelse – inte ett enda av de nya fordon Länsstyrelsen köpte, leasade eller långtidshyrde 2022 uppfyllde kraven riksdagen beslutat, och inte ett enda fordon hade godtagbara skäl för undantag. 

Länsstyrelsen i Södermanland anger själva att de ”leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan”. De ”samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.” 

I arbetet för en hållbar omställning bör förstås länsstyrelsen själv vara en förebild – det är ju genom ”walk the talk” man får trovärdighet, och det är genom att själv använda elbilar och biogasfordon som man får erfarenhet som kommer andra till godo. 

Vi får hoppas att de dieseldrivna bilarna åtminstone tankas med HVO, det är fokus för projektet Fossilfritt 2030 som länsstyrelserna i Södermanland, Uppsala och Västmanland driver sedan flera år tillbaks – men det hjälper inte för att uppfylla den bindande förordningen. 

Skälen som myndigheter angivit för att inte uppfylla lagkraven är bitvis underhållande läsning, ungefär som kvällspressens sammanställning av kändisars underkända försök till skatteavdrag:

  • Trafikverket anger att ”laddningsmöjlighet saknas där bilen är stationerad” – de om någon bör klara att få en laddbox uppsatt. 
  • Skogsstyrelsen tycks lägga skulden på invandrare: ”Vi har arbetsmarknadsuppdrag som sysselsätter arbetslösa från olika länder. Fordonet behövs för att kunna komma ut i skogen i sitt arbete” – visst, men varför kan det inte vara eldrivet? 
  • Statens Fastighetsverk verkar inte tro att man kan vara ensam i en elbil: ”Föraren är ofta ensamarbetande och av arbetsmiljöskäl bedöms vald bilmodell lämplig”. 
  • Uppsala universitet skyller på kriget: ”I och med kriget i Ukraina och pandemin Covid-19 har det blivit svårare att göra nyinvesteringar i elbilar/gasbilar”.

Det finns säkert goda skäl till att myndigheter i särskilda fall inte kan köra eldrivna fordon, laddhybrider eller gasbilar – men de ovan angivna skälen duger inte. Transportstyrelsen har underkänt ursäkterna, och i någon mån hedrar det Länsstyrelsen i Södermanland att de åtminstone inte försökt bortförklara sitt oacceptabla beteende.

Snart ska Länsstyrelsen i Södermanland och alla statliga myndigheter åter redovisa den egna fordonsparken. Den förra redovisningen är ett svårslaget rekord i att ignorera statligt fastställda regler och vi kan rimligen hoppas på bot och bättring. Annars måste Ulf Kristerssons regering ta landshövdingen Beatrice Ask och hennes kollegor i örat. Det duger förstås inte att ständigt påminna vanliga medborgare om vikten av att lagar följs och god vandel upprätthålls om de egna myndigheterna bryter mot förordningar och regler. 

Regeringen betonar att klimatomställningen ska gynna svensk konkurrenskraft, vilket förstås sker när bilar framförda på importerade fossila bränslen ersätts med fordon drivna med svensk el och biogas. Näringsminister Ebba Busch (KD) slår fast att elbilar inte får vara enbart för de rika, vilket visar på vikten av att myndigheter skapar en större marknad. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) efterlyser en mångfald av mindre åtgärder för att uppfylla klimatmålen, där myndigheters fordonsval är en del. 

Därför är det logiskt att statliga myndigheters fordon är i linje med de svenska klimatmålen, och att det konkretiseras i en bindande förordning. Det är också rimligt att regeringen nu föreslår att kraven på myndigheters inköp, leasing och hyra av bilar skärps – men om Länsstyrelsen i Södermanland och andra statliga myndigheter ignorerar förordningen blir regeringens agerande ett kraftfullt slag i luften.

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet