Förlust av biologisk mångfald är ett hot mot tillväxten

Debatt 29 juni 2021 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste årtiondena har miljontals människor lyfts ur fattigdom, som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Men som en effekt av covidpandemin har fattigdomen ökat. Ytterligare utmaning och hot mot mänskligheten är förlusten av biologisk mångfald.

 

”Det viktiga med skogen är regnet, vattenkällorna och den friska luften. Finns det ingen skog kommer inget regn”. Det säger Mussa Said, skogvaktare utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam, där lokalbefolkningen får svenskt stöd att återplantera skog.

Sambanden mellan klimatförändringar, världshavens utarmning och förlust av ekosystem och biologisk mångfald blir allt tydligare globalt. Vi alla är beroende av biologisk mångfald, inte minst för vår matförsörjning. Ett hållbart nyttjande och förvaltning av jordens resurser och ekosystem är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

 

Människor som lever i fattigdom är ofta beroende av lokala resurser för sitt uppehälle. En rik biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. Samhällen måste också kunna motstå och hantera ett förändrat klimat eller minska risken för framtida pandemier. Att arbeta med biologisk mångfald och ekosystem är därför en central fråga i arbetet med fattigdomsbekämpning.

 

Burkina Faso. Här stöder vi småjordbrukare som odlar utan kemiska bekämpningsmedel, samlar upp regnvatten och samspelar mellan jordbruk och kreatur.

Bangladesh. Sida stödjer återplantering av skogsmark, hittills 2 259 hektar, i anslutning till flyktinglägret Cox’s Bazar.

Bolivia. I samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO stödjer vi hållbara odlingssystem och motverkar försämringen av ekosystem och förlusten av biologisk mångfald.

 

Sidas arbete med biologisk mångfald startade på 1990-talet. Sedan 2020 har vi ett uppdrag från regeringen att ytterligare stärka och fördjupa vårt arbete med biologisk mångfald och ekosystem. Vi har sett över vår verksamhet, fördjupat existerande och initierat nya samarbeten, tar upp frågorna med FN, EU och andra aktörer samt kopplat frågan till arbetet för jämställdhet, hälsa, mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter i låg- och medelinkomstländer.

Både möjligheter och utmaningar kräver ett globalt samarbete och här spelar biståndet en viktig roll. Vi på biståndsmyndigheten Sida växlar nu upp vårt arbete för att ännu tydligare möta utmaningarna kopplade till biologisk mångfald – för människor i fattigdom och för en global hållbar utveckling.

 

Carin Jämtin
Generaldirektör Sida

Ämnen du kan följa