Hellre förstärkt än försvagat strandskydd

Debatt 23 juli 2021 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat. Många djur- och växtarter har svårt att klara sig, och det gäller både på land och i vattnet. Vid stränderna är fiskar, insekter och andra djur beroende av områden där land möter vatten. Där har abborre, gädda och många andra fiskarter sina barnkammare. Ett starkt strandskydd är en viktig åtgärd för att bevara biologisk mångfald. 

Det är nu läge att förstärka strandskyddet, snarare än att försvaga det. Det är även en klimatåtgärd, eftersom skydd av strandnära miljöer säkrar naturliga kolsänkor och minskar risk för översvämningar. Det svenska strandskyddet är unikt. Vår gemensamma rätt att gå, bada eller bara vara i närheten av orörda stränder är en viktig del av allemansrätten. Det är mycket olyckligt att strandskyddet har kommit att ställas mot en positiv landsbygdsutveckling. 

Det är tvärtom fullt möjligt att förena ett attraktivt boende med fina naturupplevelser och ett grönt näringsliv. Och de allra flesta av oss som lever i landsbygderna har glädje av allemansrätten och tillgången till stränderna.Sörmland har en lång kust mot Östersjön och en skärgård med cirka 3 000 öar, holmar och skär. Länet har nästan 800 sjöar, större än 1 hektar. Vi har långa strandlinjer mot Hjälmaren och Mälaren med sin övärld. Sjön Båven är en viktig hemmavistelse för den stora fisken mal, som inte finns på så många fler platser i landet. 

Nyköpingsån, Eskilstunaån och andra vattendrag sträcker sig många mil genom fält och skogar. Sörmland är en fantastiskt fin del av landet att bo i, verka i eller turista i.Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Vi i Miljöpartiet de gröna ser självklart att olika platser har olika förutsättningar. Högt exploaterade områden och stränder som är särskilt viktiga lekplatser för fisk behöver ett förstärkt strandskydd. 

På andra ställen är risken mindre för förstörelse av värdefull natur eller försämring av allemansrätten. Redan idag finns därför möjlighet att söka undantag från strandskyddet och förra året gav kommunerna och länsstyrelsen i Sörmland nästan 200 dispenser från skyddet.Strandskyddet behövs för klimatet och den biologiska mångfalden. Det är också en viktig del av allemansrätten för oss, både för de av oss som bor på landsbygden och de i tätorterna. Strandskyddet måste förbli starkt.


Anna Wåhlström (MP)
Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Sörmland

Marielle Lahti (MP)
Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Sörmland

Hans Wrådhe (MP)
Landsbygdsambassadör för Miljöpartiet de gröna i Sörmland

Ämnen du kan följa