Heltidsarbete är en trygghet!

Ta vara på den stora kompetens som personalen besitter, allt annat vore ett oansvarigt resursslöseri, skriver Wallentin Berggren, ordförande Kommunal Nord.

Ta vara på den stora kompetens som personalen besitter, allt annat vore ett oansvarigt resursslöseri, skriver Wallentin Berggren, ordförande Kommunal Nord.

Foto: Bertil Ericson/TT

Debatt2023-11-03 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2016 kom Kommunal och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) överens om att heltid ska bli norm även inom välfärdsyrken. De främsta anledningarna till att fasta heltidsanställningar ska vara normen är att man som arbetsgivare bättre kan tillvarata den kompetens som finns. Det innebär också bättre möjligheter för kvalitet och kontinuitet i verksamheterna och att färre nyrekryteringar behövs om deltidsanställd personal går upp till heltid. För arbetstagarna innebär det självklart en helt annan personlig ekonomisk situation när månadsinkomsten ökar som i sin tur påverkar andra delar, som exempelvis en ökad pension. Kort sagt innebär heltidsanställningar bättre förutsättningar för både verksamheterna och personalen.

Det är en win-win lösning, men varför är vi då inte redan i hamn? Hur kan det idag finnas flera hundra visstidsanställda i de sörmländska kommunerna? Att ställa om deltidsorganisationer till rena heltidsorganisationer kan tyckas vara enorma projekt men när alla andra verksamheter, företag och organisationer redan har heltidsanställda som norm finns det gott om bra exempel att ta till sig. Medlemmarna i Kommunal förväntas ofta vara flexibla med arbetstider och arbetssätt men här behöver arbetsgivarna sluta vara envisa och släppa sina föreställningar om att deltidsorganisationen ska existera.

Dystra ekonomiska förutsättningar ska inte heller vara ett hinder för vare sig kommuner eller regioner då heltid som norm gynnar verksamheterna. Är det då bara ett kortsiktigt synsätt med sikte på nuvarande budget som gör att heltidsresan haltar?

”Men arbetstagarna kanske inte vill jobba heltid?” är en vanlig fråga. Så kan det vara, men det är enskilda undantag, som exempelvis partiell föräldraledighet. Det är värre när arbetstagare uttrycker att det är verklighetsfrånvända scheman eller arbetets tyngd som gör att man inte vill arbeta heltid för då är det uppenbart att det saknas en fullgod grundbemanning. Heltid som norm ska inte bekostas av ytterligare försämrad arbetsmiljö för arbetstagarna.

Kompetensförsörjningen inom välfärden står inför stora utmaningar och då är heltid som norm en del av lösningen. Bemanningen är otillräcklig i dagsläget, men vi vet att personalen finns. Som sagt, hundratals visstidsanställda. En ökad grundbemanning med heltidsanställda minskar behovet av otrygga deltidsanställningar och vikarier. Kompetent personal med rätt förutsättningar att utföra ett högkvalitativt arbete blir en stor tillgång för verksamheten.

Ta vara på den stora kompetens som personalen besitter, allt annat vore ett oansvarigt resursslöseri.