Hög tid att vårdens bristyrken blir drömjobb

Debatt 2 september 2020 05:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hösten 2019 sökte sig tusentals färre till sjuksköterskeprogrammen jämfört med hösten 2015. Färre studenter tar examen och samtidigt säger erfarna yrkespersoner upp sig. Coronapandemin har mitt i eländet gett oss ett smalt fönster av möjligheter. Pandemin har nämligen vänt trenden och fått fler engagerade människor att söka till vårdutbildningar. Tidigare anställda har också hört sina tidigare kollegors rop på hjälp och tillfälligt återvänt till sjukvården. 

Sjukvården är ett livsavgörande skyddsnät. Vi måste agera. Liberalerna har förslag för att behålla de mest erfarna och locka fler till sjukvården:

A. I många av sjukvårdens kvinnoyrken avstannar löneökningarna med tiden, det vill säga ju fler år en sjuksköterska, logoped, arbetsterapeut eller sjukgymnast stannar på en arbetsplats, desto mindre belönas hon för sin kompetens. Detta duger inte. Det ska gå att göra lönekarriär, även i yrken där många kvinnor arbetar.

B. Hållbara dagar och nätter. Vi vill ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att ge mer råd och stöd om god arbetsmiljö. Staten behöver också minska administrativt kringjobb och byråkrati. Inte minst krävs stärkt ledarskap, modern IT och en översyn av rollfördelningen mellan yrkesgrupper. Alla som vill ska orka jobba heltid, även i yrken som behövs dygnet runt. Vi vill att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys sammanställer kunskap om friska arbetstidsmodeller och sprider den över landet. Varje anställd ska kunna gå till jobbet med tillförsikt. 

C. Ett sunt och utvecklande arbetsliv, hela yrkeslivet. Människor ska vara friska och kunna utvecklas på sin arbetsplats. Vi har förhandlat med regeringen om betald specialisering för sjuksköterskor och om fler vägar för eldsjälar att driva småskalig vård. Vi vill också öka möjligheten till klinisk forskning för fler yrkesgrupper. Anställda måste dessutom lättare få gehör för idéer och innovationer.

Människor i sjukvården ska trivas och utvecklas. Det ska aldrig vara en förlustaffär att bli en del av andras skyddsnät. Bristyrken måste bli drömjobb. Vi ger oss inte innan vi nått dit.


Lina Nordquist
Sjukvårdspolitisk talesperson (L) 

Ewa Callhammar
Gruppledare Region Sörmland (L)

Läs mer!

Region Sörmland vill locka hyrsyrrorna till fast anställning: "Schemaläggningen är för svår nu"

Region Sörmland vill locka hyrsyrrorna till fast anställning: "Schemaläggningen är för svår nu"

Stor oro bland sjukhuspersonal efter besked om hyrsyrrornas uttåg – får medhåll av facket: "De är naiva"

Stor oro bland sjukhuspersonal efter besked om hyrsyrrornas uttåg – får medhåll av facket: "De är naiva"
Visa fler
Ämnen du kan följa