Hunger och fattigdom präglar ukrainarnas vardag

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), regering och riksdag behöver förbättra stödet till de ukrainare som befinner sig i Sverige, skriver Khrystyna Hevchuk.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), regering och riksdag behöver förbättra stödet till de ukrainare som befinner sig i Sverige, skriver Khrystyna Hevchuk.

Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Debatt2024-03-02 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hunger, fattigdom, dagliga restriktioner och känslan av att vara en "andra klass" är den verklighet som ukrainska flyktingar har ställts inför i det svenska samhället i två år nu.

Ett nytt lagförslag, innebär bland annat att ukrainare som har varit i Sverige i minst ett år kommer att kunna folkbokföras. Därmed skulle de kunna få ett personnummer. Om de tillhör målgruppen för etableringsprogrammet och om "det bedöms som arbetsmarknadspolitiskt motiverat" kan de även få tillgång till etableringsinsatser och etableringsersättning som uppgår till 308 kronor per dag, vilket är högre än dagens maximala ersättning på 71 kronor. 

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) framhåller att denna lag ska göra livet lättare för ukrainare (aftonbladet.se). Men lagförslaget var inte en generös gåva som ett tecken på solidaritet med det ukrainska folket i Sverige inför tvåårsdagen av den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina. 

Den svenska regeringen har försatt sig i en hopplös situation, vilken för tredje året bromsar integrationsprocessen för ukrainska flyktingar.

Ukrainare väntade ett år på möjligheten att lära sig svenska på SFI, ett och ett halvt år på möjligheten att ta körkort och två år på ett lagförslag som inte garanterar ett personnummer och inte minskar stressnivån för ukrainska flyktingar.

Maria Malmer Stenergard hävdar att kravet på att öka dagersättningen för alla "inte uppfyller de ukrainska flyktingarnas intressen".

I oktober förra året presenterades undertecknad petitionen på tusen personers vägnar “Personnummer till ukrainska flyktingar”, där en av punkterna var flyktingarnas svåra ekonomiska situation.

Men Migrationsverket kommer att fortsätta att endast betala 37 kronor per dag till små barn under tre år, bebisar! Kan detta belopp täcka utgifter för blöjor, barnmat och kläder?

Migrationsverket betalar endast 43 kronor per dag till barn från fyra till tio år! Äpplen kostar 30 kronor per kg, mjölk – 15 kronor. Kött, ost, vitaminer, som är så viktiga för barns tillväxt, kan inte köpas för dessa pengar.

Migrationsverket betalar endast 50 kronor per dag till tonåringar från elva till sjutton år! Detta räcker inte för att mata och klä barnet.

Ja, huvudkravet från tusentals ukrainare och svenskar var och är personnummer för ukrainska flyktingar. Ja, det första viktiga steget mot detta mål har tagits - ett lagförslag har skapats. Men det finns flera men:

  1. Detta är bara ett lagförslag som först kommer att överlämnas till riksdagen för behandling. Därefter beror allt på politikernas snabbhet och önskan att godkänna det (eller att inte godkänna det, vilket också är troligt). Om riksdagen röstar igenom förslaget är det nödvändigt att anslå pengar från statsbudgeten, godkänna ytterligare dokument och etablera samarbete med kommuner. Det kommer att ta tid.
     
  2. Under detta år av väntan på ett eventuellt personnummer kommer ukrainare att fortsätta möta restriktioner i samhället och försöka överleva på en katastrofalt låg summa i Sverige.

Det är därför det är nödvändigt att fortsätta att betona lämpligheten att öka dagersättningen, speciellt till flyktingar som inte kan arbeta av fysiska skäl: personer med funktionshinder, pensionärer, mammor med små barn. Detta är den mest utsatta delen av samhället, som förutom mat och kläder behöver enorma månatliga betalningar för mediciner, läkarbesök, specialutrustning och ytterligare saker.

Om ett år kanske de människor som behöver hjälp i dag inte finns kvar längre. Att försöka överleva tolv månader, trehundrasextio dagar utan mat, kläder och i konstant depression är en riktig test.

Vi, ukrainare, behöver verkliga handlingar, inte tomma ord!

Khrystyna Hevchuk
Skribent av petitionen "Personnummer för ukrainska flyktingar”
Ordförande ”RefugeeHope. UA&SE”