Hur grönt är egentligen mitt orange kuvert?

De kunder som prioriterar hållbarhet i sitt sparande har inte gett avkall på avkastning – snarare tvärtom i vissa tidsperioder, skriver sparekonomen Shoka Åhrman.

De kunder som prioriterar hållbarhet i sitt sparande har inte gett avkall på avkastning – snarare tvärtom i vissa tidsperioder, skriver sparekonomen Shoka Åhrman.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-03-03 16:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de närmaste veckorna får sex miljoner svenskar ett orange kuvert med pensionsinformation om hur pensionen utvecklats under 2022. Den här veckan får alla som bor i Eskilstuna sitt orange kuvert. Även om pensionen för många känns avlägset är det här och nu som du kan sätta dig i förarsätet och påverka din framtida pension.

Den största delen av det som återfinns i det orange kuvertet är inkomstpensionen. 16 procent av lönen sätts automatiskt av till denna del varje år och man kan inte välja hur pengarna placeras utan de förvaltas av AP-fonderna. Den mindre delen, premiepensionen, förvaltas per automatik av Sjunde AP-fonden, men här kan man göra egna fondval.

Att förstå och få ett helhetsgrepp om pensionen upplever många som komplicerat. Hela sju av tio upplever det svenska pensionssystemet som komplext, enligt en ny Novusundersökning. Det är först när man börjar närma sig pensionsåldern som man börjar att planera sin pension och engagemanget kommer.

Varannan svensk kommer, enligt undersökningen, att läsa sitt orange kuvert noga, 41 procent läser det inte särskilt noga och sex procent läser det inte alls. Samtidigt uppger nära fyra av tio att deras oro kring pensionen ökat under 2022 på grund av den fallande aktiemarknaden. 

Det bekymrar mig som pensionsekonom. Med ökad kunskap om pensionen ökar makten över framtiden. Fler borde därför engagera sig för sin pension och välja en sparform som passar hur aktiv och intresserad du är av ditt pensionssparande. Det är här och nu som du kan sätta dig i förarsätet och påverka din framtida lön, din pension.

Den totala pensionen påverkas också av de fondval du gör för premiepensionen. Utöver avgiften så styrs pensionens storlek av utvecklingen på aktiemarknaden och val av fonder. I kronor räknat blir det med tiden stora belopp. 

Om du har kunskap om din framtida pension, så ökar också möjligheten att kunna påverka dess storlek. Men du kan också påverka vad dina pensionspengar investeras i. Pensionspengar står bakom mer än en fjärdedel av världens aktiekapital, och det enorma kapitalet har en enorm påverkanskraft. Du kan aktivt välja pensionsbolag och fonder som investerar pengarna i hållbara företag. Jag är övertygad om att hållbarhetsaspekter kommer bli ännu viktigare för att få en bra pension.

Under 2022 påverkades våra sparpengar av en rad hållbarhetsrisker. Det vill säga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som kan påverka investeringens värde negativt. Det senaste exemplet är jordbävningskatastrofen i Turkiet/Syrien och kriget i Ukraina.

Drygt fyra av tio anser att fondens hållbarhetsinriktning är viktig vid val av fond. Om fler visste att avkastningen inte påverkas negativt av hållbara fonder tror jag fler skulle välja gröna fonder.

En vanlig myt och oro är att hållbarhet ska ställas mot avkastning. Men de kunder som prioriterar hållbarhet i sitt sparande har inte gett avkall på avkastning – snarare tvärtom i vissa tidsperioder, enligt en studie från SPP. 

För egna val i premiepensionen behöver vi själva hålla koll på hållbarhetsinformationen. På Pensionsmyndigheten webbsida kan du enkelt välja klimatvänliga fonder och välja bort till exempel fossila bränslen, vapen, pornografi, spelverksamhet, alkohol och tobak.

Att byta till klimatvänliga fonder går snabbt. Men det gör man sällan. Så frågan jag funderar på när jag läst klart mitt årsbesked står obesvarad: hur grönt är egentligen mitt orange kuvert? 

Shoka Åhrman
Sparekonom på pensionsbolaget SPP och Storebrand