Inför gratis arbetsskor för alla välfärdsarbetare!

Arbetsskor för välfärdsarbetare är ett krav från oss, men en investering i personalen för arbetsgivarna, skriver flera företrädare för Kommunal.

Arbetsskor för välfärdsarbetare är ett krav från oss, men en investering i personalen för arbetsgivarna, skriver flera företrädare för Kommunal.

Foto: Sandra Blixt

Debatt2023-04-21 16:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kampen för arbetsskor handlar om jämställdhet, rättvisa och en god arbetsmiljö. Bra arbetsskor är dyra, slits fort och används enbart på arbetsplatsen. Därför borde arbetsgivaren stå för kostnaden. Men i dag betalar välfärdens medarbetare tusentals kronor varje år ur egen ficka, för att minimera arbetsmiljöriskerna.

Ett besök på arbetsplatser i en och samma kommun kan se väldigt olika ut. På en manligt dominerad arbetsplats är gratis skor en självklarhet. För yrkesgrupper som maskinister, anläggnings- och parkarbetare gäller Arbetsmiljöverkets regler om skyddsskor.

Men på de kvinnodominerade arbetsplatserna måste till exempel lågavlönade undersköterskor och barnskötare själva betala sina arbetsskor. Det gäller för den stora majoriteten inom branscherna vård, omsorg, förskola och skola. Trots att personalen under arbetstid går långa sträckor på betonggolv och asfalt, i alla slags väder och under alla årstider, med stora risker för belastningsskador, halk- och fallolyckor.

I äldreomsorgen är det 88 procent som inte får ekonomiskt stöd av sina arbetsgivare till arbetsskor. Trots att sju av tio går över 10  000 steg varje arbetsdag. Resultaten från förskola och skola är ännu sämre. 96 procent inom förskolan och 94 procent inom skolan får inte bidrag av sina arbetsgivare till köp av arbetsskor. 

Kampen för fria arbetsskor pågår för fullt i många kommuner och är en fråga som engagerar medlemmarna i Kommunal. Allt fler kommuner och arbetsgivare har också beslutat att bekosta arbetsskorna, eller åtminstone börjat ge bidrag för köp av arbetsskor.

Hälen är ofta den första kroppsdelen som tar stryk när vi går mycket i dåliga skor på hårda underlag. Många medlemmar i Kommunal har problem med hälsporre, hälsenan och uttrampad hälkudde. 

I de kvinnodominerade välfärdsyrkena är det också vanligt att stå upp under större delen av arbetstiden. Kroppsbesvären fortplantar sig uppåt. Belastningsskador kan sätta sig i knän, höfter och ländrygg.

Arbetsskor i välfärden är också en fråga om hygien och smittsäkerhet. Personalen i vård och omsorg arbetar dagligen med kroppsvätskor och smittsamma sjukdomar. När privata skor används i jobbet medför det en ökad risk för smittspridning. Skorna behöver därför bli kvar på arbetsplatsen, men då måste det också vara självklart att arbetsgivarna står för kostnaden.

Kommunal kräver rättvisa, ett jämställt arbetsliv och en god arbetsmiljö för medlemmarna i välfärden. Alla, oavsett kön, behöver bra arbetsutrustning. Det är hög tid att införa gratis arbetsskor även i vård, omsorg, förskola och skola!

Självklart finns det arbetsgivare som har koll. Linköping, Åtvidaberg, Region Gotland, Ödeshög, och Oxelösund är exempel på några som har börjat inse att det är värt att satsa på arbetsskor, men vi är inte nöjda förrän det ingår för alla. Engångssatsningar i alla ära, vi är ute efter ett hållbart arbetsliv.

Vi uppmärksammar orättvisan med bristen på arbetsskor den 25/4 runtom i avdelning Öst. Ser du hemtjänstpersonal som går utomhus med engångsskydd på sina skor denna dag, beror det på att vi vill visa hur dumsnålt det är av arbetsgivarna att tvinga oss till att använda våra egna skor i tjänsten. 

Arbetsskor för välfärdsarbetare är ett krav från oss, men en investering i personalen för arbetsgivarna.

Catarina Eriksson
Avdelningsordförande Kommunal

Jasmine Berglund
Sektionsordförande Kommunal

Fredrika Ryngberg
Sektionsordförande Kommunal

Sara Üksik
Sektionsordförande Kommunal

Pia Malmros
Sektionsordförande Kommunal

Niklas Granath
Sektionsordförande Kommunal

Therese Waller
Sektionsordförande Kommunal

Sissi Stanic
Sektionsordförande Kommunal

Ann-Sofie Fridlund
Sektionsordförande kommunal