It-branschen måste ta sitt ansvar för jämställdheten

It-branschen måste ta sitt ansvar för jämställdheten. skriver  Anna Edstedt, nationellt ansvarig för Q by Consid och Peter Hellgren, vd på Consid, i dagens debattartikel.

It-branschen måste ta sitt ansvar för jämställdheten. skriver Anna Edstedt, nationellt ansvarig för Q by Consid och Peter Hellgren, vd på Consid, i dagens debattartikel.

Foto: cxc

Debatt2023-07-07 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Digitaliseringens roll för samhällsutvecklingen har redan visat sig stark och kommer med all sannolikhet att fortsätta förändra samhällsstrukturen, ekonomin och hur vi människor lever. Samtidigt brottas it- och techbranschen med stora problem vad gäller jämställdhet och består idag av endast drygt 30 procent kvinnor, något som har varit oförändrat det senaste decenniet. En underrepresentation som ger negativ påverkan inte bara på branschen i sig utan hela samhället och skapar risker för framtidens infrastruktur. 

Företagen inom it-branschen bär ett stort ansvar, både för situationen vi är i nu och för förändringen framåt. Det handlar dels om hur vi själva kommunicerar kring branschen och vilken kultur vi skapar inom den. Consid har sedan 2013, genom sin jämställdhetsplattform Q by Consid, arbetat för en strukturförändring inom hela branschen och byggt upp en arbetskultur som grundar sig på inkludering. Tillsammans måste vi ändra sättet vi pratar om branschen för att inte låta mantrat ”det finns inga kvinnor eller mångfald inom tech” bli en självuppfyllande profetia och arbeta aktivt för att lyfta förebilder som kan inspirera andra.

Det är inte ett ointresse för it och tech som är anledningen till den låga procenten kvinnor i branschen. Insight Intelligences genomför årligen en riksomfattande undersökningen där tusen kvinnor i åldrarna 16 till 30 intervjuas. Av respondenterna för 2023 års undersökning svarar sju av tio att de kan tänka sig att arbeta i någon form av it-relaterat yrke, men skrämmande nog svarar sex av tio att de inte vill arbeta inom it-branschen eftersom den associeras med ord som grabbig, nördig och svår.

Rapporten lyfter även fram att endast en av tio unga kvinnor i Sverige har en kvinnlig förebild inom it och tech och 42 procent önskar en tydligare kommunikation kring vad yrket innebär. Det vill vi ändra på. 

Det kan ske på flera olika sätt. Ett exempel är genom mentorskap som Q Mentoria. Genom Q Mentoria erbjuder Consid vägledning för kvinnor och icke-binära som är intresserade för tech samtidigt som personer som redan befinner sig i branschen lyfts fram. Det är ett faktum att det råder en underrepresentation av kvinnor i branschen men det betyder inte att it och tech är en bransch avsedd för män eller att det inte finns kompetenta kvinnor att inspireras av. 

Jämställdhet borde vara en självklarhet inom alla branscher och det finns en ojämn könsfördelning inom många yrkesgrupper. Det som dock utmärker frågan när det gäller specifikt it-branschen är att den i hög utsträckning påverkar och styr människors vardag. Tech och it formar samhället vi lever i och är idag en naturlig del av våra liv. Digitaliseringen utgör även en viktig grundsten i alla branscher och det är i princip ingen bransch idag som inte påverkas av digitaliseringens utveckling. En ojämnställd it-bransch riskerar därav att även skapa ett ojämnställt och exkluderande samhälle och infrastruktur.

It- och techbranschen bär ett stort ansvar i förändringsarbetet men frågan är större än branschen i sig. Skola och utbildningsväsendet måste ta sitt ansvar att utbilda i, och informera om, vad it- och tech innebär och arbeta aktivt för att attrahera en större mångfald till utbildningarna. Statistik från Skolverket visar att endast två av tio sökande till teknikprogrammet på gymnasiet är tjejer. Från ett politiskt perspektiv måste frågan om digitaliserings inverkan på samhället tas på allvar och det måste skapas möjligheter för alla att få utforska den digitala sfären oavsett bakgrund eller ekonomi. Den övergripande kommunikationen kring branschen måste även den omarbetas och breddas så att fler perspektiv lyfts fram och olika förebilder premieras. Consid har tagit till flera åtgärder för att aktivt arbeta mot en förändring, vilket även har visat resultat. Ett bevis på att det går att göra skillnad vilket fler företag måste förstå och börja agera på. Hela samhället, näringslivet och politiken måste följa med för att vi ska hinna vända utvecklingen innan det är för sent. 

 Anna Edstedt, nationellt ansvarig för Q by Consid 

Peter Hellgren, vd på Consid