Kommunal kräver kriskommission för äldreomsorgen

Problemet i svensk äldreomsorg är underbemanningen. Personalstyrkan är på en lägstanivå året om vilket gör att sommarmånaderna blir näst intill omöjliga för både personal och de äldre, skriver flera företrädare för Kommunal.
Problemet i svensk äldreomsorg är underbemanningen. Personalstyrkan är på en lägstanivå året om vilket gör att sommarmånaderna blir näst intill omöjliga för både personal och de äldre, skriver flera företrädare för Kommunal.

Debatt 10 augusti 2023 17:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Underbemanningen i äldreomsorgen är kronisk och kommunerna har även denna sommar bevisat att de inte klarar av sina mest grundläggande kärnuppgifter. Därför måste nu staten gå in och styra upp bemanningen i äldreomsorgen. 

Situationen för personalen i svensk äldreomsorg är katastrofal. År efter år tvingas personalen springa fortare och jobba snabbare för att täcka upp den akuta personalbristen som blir än värre under sommaren. Regeringen måste skyndsamt tillsätta en kriskommission. Kommunerna klarar uppenbarligen inte av sina kärnuppgifter.

Kommunal har frågat sina lokala fackliga representanter om hur bemanningen kommer att se ut i äldreomsorgen i respektive kommun under sommaren, hela 62 procent uppger att bemanningen kommer att vara otillräcklig. Endast tre procent uppger att bemanningen kommer att vara bra. 

Fyra av fem uppger att bemanningen kommer att vara lik förra året eller sämre. Endast nio procent uppger att den kommer att vara bättre.

Kommunal kräver att både personaltätheten regleras centralt. 

Problemet i svensk äldreomsorg är underbemanningen. Personalstyrkan är på en lägstanivå året om vilket gör att sommarmånaderna blir näst intill omöjliga för både personal och de äldre. 

Rätt bemanning med personal med rätt kompetens är avgörande för vilken kvalitet omsorgen får. Äldreomsorgens underbemanning urholkar äldreomsorgens kvalitet och legitimitet. För att bryta den strukturella underbemanningen måste ambitionerna för äldreomsorgen höjas och äldreomsorgen som helhet måste regleras bättre. Staten måste gå in och agera. Vi kräver att Regeringen omedelbart tillsätter en kriskommission för att rädda svensk äldreomsorg. 
 

Malin Ragnegård
Kommunals förbundsordförande

Catarina Eriksson 
Avdelningsordförande, Kommunal Öst

Jasmine Berglund
Sektionsordförande, Kommunal Öst

Fredrika Ryngberg
Sektionsordförande, Kommunal Öst

Sara Üksik
Sektionsordförande, Kommunal Öst


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa