Kommunals rekryteringstips: fråga personalen!I Boden erbjuder kommunen tillsvidareanställning för de elever som tar studenten från gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Det borde fler kommuner göra, skriver Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård.

I Boden erbjuder kommunen tillsvidareanställning för de elever som tar studenten från gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Det borde fler kommuner göra, skriver Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Debatt2023-01-03 18:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Du får delade turer, jobba varannan helg, du har inga kollegor och så har du låg lön. Men är du sugen på att komma och jobba?” 

Så kommenterade Therese Waller, Kommunals sektionsordförande i Linköping, att kommunen gick upp i krisläge på grund av stor personalbrist i äldreomsorgen. Läget med underbemannad och underfinansierad verksamhet känns igen på många håll i landet. Särskilt inom äldreomsorgen, men även i andra branscher. Ofta har personalen själva slagit larm. 

I Kommunals senaste medlemsundersökning bland undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen uppgav en av tre att bemanningen var så låg att det innebär en risk för de äldre. Med ett sådant katastrofalt läge: hur ska Sverige förbereda sig för framtiden? Kommunals svar är att den som vill lösa framtidens behov måste ha koll på hur verkligheten ser ut för personalen. Och lyssna när de säger vad de behöver.     

Personal som trivs på jobbet stannar kvar. Men för det krävs bättre villkor. 

I dagarna kom en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om personalbehovet i välfärden de kommande tio åren, med besked som borde göra vem som helst sömnlös. 

Inte oväntat är äldreomsorgen den absolut största utmaningen. Det kommer att saknas 111 000 personer i äldreomsorgen fram till 2031. Sedan konstateras att det inte går att rekrytera sig fram till hela lösningen, utan att fler behöver jobba mer och längre. Om arbetsbelastningen varit lägre så kanske det funkat. Utvecklingen går snarare i motsatt riktning med minutstyrning och dålig bemanning. Undersköterskor får nog, och säger upp sig. Industrin är på många håll en mer attraktiv arbetsgivare som erbjuder tryggare villkor.  

Det är inte rymdforskning vi tala om. Arbetsgivarna behöver få fler att trivas på jobbet, och få färre att lämna. Det kommer att göra nyrekryteringen lättare. Kommunals viktigaste budskap till arbetsgivarna är att de måste ta hand om dem som redan arbetar i branschen:

  • Laborera inte med visstidsanställda som lasas ut. Låt engagerad och duktig personal stanna! 
  • Saknas det rätt utbildning – se till att erbjuda det. Äldreomsorgslyftet är en viktig satsning som borde permanentas. Kommunerna har inte klarat kortsiktigheten. 
  • Visa tillit till proffsen. Fråga dem vad de tycker! Personal som har chans att påverka på jobbet, en chef som lyssnar, och en god arbetsmiljö, trivs såklart bättre. 
  • Lönerna måste bli mer attraktiva. 

Slutligen: goda exempel finns. I Boden har kommunen varit klok nog att göra verklighet av ett förslag från skyddsombudet Sara Benabdellah. Nu erbjuder kommunen tillsvidareanställning för de elever som tar studenten från gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Av egen erfarenhet kan Sara Benabdellah berätta att det är vanligt att hamna som timvikarie trots rätt utbildning.  Klart att det är mer attraktivt med en fast tjänst där man vet hur mycket man tjänar varje månad! 

Alla som har inflytande över välfärdsyrkena borde fråga sig: Hur skulle jag själv vilja ha det?

Malin Ragnegård  
Kommunals förbundsordförande