Kommunen borde lämna Östra Ängsholmen orörd

Debatt 19 september 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I flera, flera år och i flertalet rapporter och offentliga dokument har politiker och tjänstemän i Eskilstuna kommun tydligt sagt: Östra Ängsholmen och dess särart med småhusbebyggelse ska bevaras. Området är smått unikt och har varit det sedan det skapades för närmare åtta decennier sedan direkt efter andra världskriget.

Men delar av den detaljplan (Detaljplan för Ängsholmen 1:2) som funnits ute en tid för genomläsning, svar och kommentarer oroar. Kommunen riskerar att snubbla och göra en rejäl kullerbytta. Bita sig i baken bildligt talar. 

 

Redovisningen/beskrivningen ger inte tydliga svar på kartläggningen och förutsättningarna för den planerade utbyggnaden med vatten och avlopp, friköpta tomter och möjlighet till ny- eller utbyggnad, märkligt stora som det ser ut och tvärtemot tanken på småskalighet.

Åk ut på Oslofjorden och se hur sommarbebyggelsen ser ut på några öar där. Fullt av små vackra, beboeliga stugor. Ett föredöme, som norrmännen är stolta över. Östra Ängsholmen borde bevaras på samma sätt.

 

Har utredarna studerat varje enskild stuga och tomt för sig? Dess geografiska och geologiska status? Beräknat möjligheter och kostnader utifrån den närmast ogenomträngliga marken? Tagit hänsyn till berg – som med all säkerhet måste sprängas bort – i dagen som finns kring flera stugor?

Ingen har heller fått något tydligt svar på om förändringen/utbyggnaden verkligen behövs och hur motiverad den är. Egentligen. Viktiga värden riskerar att hotas om man inte stannar upp och tänker en gång till. Och igen, och igen. På Östra Ängsholmen finns ett fantastiskt fågelliv. Här finns också träd och skog och naturområden värda att bevara. Lugnet som småskaligheten skapat har bidragit till detta.

Låt inte mångfald bli enfald!

 

Östra Ängsholmen idag:

 • Ett småstugeområde med väl fungerande system och en kommunal service so är smått fantastisk när det gäller sop- och latrinhämtning, på senare år även hämtning av trädgårdsavfall.
 • Avrinningen till Mälaren borde vara minimal. Inte minst med tanke på att produkter som tvål, tvättmedel, diskmedel och annat är biologiskt nedbrytningsbara.
   
 • Ett område med stark 1940-talskaraktär med bra bekvämlighet, elektricitet och sommarvatten (duger gott). Småskaligheten är en tillgång, sommarstugeprägeln är påtaglig.
 • Begränsad trafik, rikligt djurliv, mångfald, närhet till badvatten och natur. 
 • Ett gytter av småhus på vissa ställen och med små tomter. Något som faktiskt ger Östra Ängsholmen dess charm. Svårt att komma åt för stora arbetsmaskiner utan att naturen skadas och ingreppen påverkar terrängen för dramatiskt.

 

Risker med en utbyggnad:

 • Kostnaden kommer at bli så dramatisk hög, att många tvingas lämna sina stugor och därmed bli bestulna på bra rekreationsmöjligheter.
 • Området kan förvandlas i stort sett totalt. Borta är alla sommarstugor (återigen: jämför med Norge). Om utbyggnaden blir kring 100 kvadratmeter i per stuga/hus – ovanligt stort och obehövligt - handlar det ganska snart om året-runt-boende. Med ökad trafik, mer buller, mer utsläpp, mindre lugn som följd. Och vad sker i utbyggnadens spår? Egna pooler när det finns tillgång till vatten, som är en bristvara i stora delar av världen.
   
 • Utbyggnaden och förändringarna kräver stora ibland nästan omöjliga, ingrepp. Hur mycket skador, buller och utsläpp kommer arbetsmaskiner och arbetstrafik ställa till med? Eventuellt miljöfarligt avfall riskerar att hamna i terrängen och/eller i Mälaren.
 • Värdefull växtlighet som till exempel mångåriga ekar och lindar måste fällas.

 

Detaljplanen, som alltså lämnar en del övrigt att önska, värnar extra om den så kallade Fornborgen. Några stenar som få bryr sig om. Ändå värda att bevara.

Men nutiden då? Som snart är dåtid. Låt Östra Ängsholmen vila ostört. Den är en underbar ”tillflykt”, ett rekreationsområde som visar och ska visa hur vi ägnade vår fritid en gång. Utan för mycket överdåd och bekvämligheter som skadar mer än de gör nytta.

Emils pappa pratade om ”vanvittsaffärer”. Utredarna borde lyssna!

 

Gugge och Monica Häglund
Torshälla


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa