Krig i Europa visar på vikten av svenskt lantbruk

Sverige har kanske ett av världens främsta lantbrukare av matfågel.
Sverige har kanske ett av världens främsta lantbrukare av matfågel.

Debatt 24 mars 2022 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågående kriget i Ukraina påverkar oss djupt och mycket görs i Sverige för att stötta både det ukrainska folket men också för att stärka vårt samhället. Kriget har även påverkat den inhemska livsmedelsproduktionen. Ökade drivmedelspriser, energipriser och kraftigt stigande priser på foder innebär stora utmaningar för lantbrukarna av matfågel i Sörmland.

 

Detta är nu ett direkt hot mot den inhemska livsmedelsförsörjningen. För att säkerställa livsmedelsproduktionen är det nu av största betydelse att ansvariga politiker aktivt börjar att arbeta för en långsiktig, hållbar inhemsk mat- och livsmedelsproduktion. 

Sverige har kanske ett av världens främsta lantbrukare av matfågel. Vi ligger i framkant då det gäller djurens hälsa, begränsad användning av antibiotika, låg klimatpåverkan och hög kvalitet på kyckling. 

 

Vår bransch skapar arbetstillfällen i hela Sörmland. Vi är en viktig del i den svenska mat- och livsmedelsproduktionen. Dock står vi tillsammans med det övriga lantbruket inför mycket stora utmaningar. I dessa kristider i vår omvärld är det av högsta vikt att säkerställa att Sörmland och hela landet har en stabil och långsiktig livsmedelsförsörjning.

Idag finns det en uppenbar risk att produktionen av livsmedel i vårt land är hotad då flera av våra kollegor riskerar att minska uppfödningen av matfågel på grund av de ökade kostnaderna. Följden av detta innebär färre djur till slakt, halvtomma slakterier som tvingas att friställa personal och djur som är på väg att kläckas tvingas att avlivas. Konsekvenserna av detta i Sörmland är färre arbetstillfällen, ökat beroende av importerad mat och försämrade villkor för en levande landsbygd.

 

Vad som omgående måste ske är snabbare prisjusteringar i samband med ökade kostnader, stöd för ökade drivmedelskostnader, snabbare hantering av återbetalning av dieselskatten samt minskad reduktionsplikten och inför möjligheten att söka investeringsstöd för solpaneler. 

För att öka den svenska livsmedelsförsörjningen behövs snabbare handläggningstider för att få tillstånd att bygga ut stallar, inför fasta kontrollavgifter för slakterierna, ökad samordning mellan berörda myndigheter samt verka för att en större andel svensk kyckling och kalkon serveras inom den offentliga sektorn.

 

Det är nu oerhört viktigt att ansvariga politiker i Sörmland, tar initiativet till att få regeringen att bjuda in till ett brett samråd kring hur vi ska kunna säkerställa svensk livsmedelsproduktion framöver och hur vår bransch, tillsammans med övriga delar i lantbruket kan arbeta för att Sörmland och hela landet ska kunna ha en stabil livsmedelsförsörjning.

Kriget i Ukraina tillsammans med ökade kostnader visar tydligt hur sårbart vårt samhälle är och hur beroende vi har blivit av en stor andel import av livsmedel. Nu krävs det gemensamma krafttag mellan politiker, marknad och livsmedelsproducenter för att stärka svensk livsmedelsförsörjningen. 

 

Jenny Andersson
Ordförande Svensk Fågel

Ulrik Helgstrand
Kycklingbonde, Rösängs lantbruk, Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa