Kritiken mot LOV kommer inte bara från vänster

Debatt 9 september 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flens borgerliga partier svarar den 4 september på vår debattartikel om att stoppa privatisering genom införande av LOV (lag om valfrihetssystem) i Flens äldreomsorg.

Det är bra att vi får en debatt kring detta. Ett så stort systemskifte ska inte införas i smyg, utan förtjänar en offentlig diskussion. Tyvärr noterar vi att svaret från de borgerliga inte bemöter den kritik vi lyfter, utan istället försöker utmåla Vänsterpartiet som motståndare till valfrihet.

 

Vi fick inget svar på varför LOV skulle fungera bättre i Flen än vad det gjort i Finspång, Vingåker eller Strängnäs där det nyligen avskaffats. Eller varför vi ska göra annorlunda än Eskilstuna, Katrineholm med flera kommuner som inte ens övervägt att införa det. Det finns fler exempel på att LOV har inneburit lägre kvalitet, nedlagda boenden och högre kostnader. 

Titta till exempel på Sollentuna, där arbetet med att stävja fusk och oegentligheter har krävt allt för mycket tid och resurser. Vi hade hoppats väcka lite mer eftertanke hos våra med-politiker med tanke på att de granskningar och kritik vi hänvisar till kommer från borgerliga tidningar och borgerliga partier som har svängt. Kritiken finns i era egna led! 

 

Kommande mandatperiod kommer alldeles säkert kräva förhandlingar och samarbeten över blockgränserna, för Flensbornas bästa. Men då gäller det att samtliga partier kan se bortom sina ideologiska skygglappar. Läs till exempel artikeln i tidningen Smålandsposten, oberoende Moderat (7 november 2020) som refererar till forskning på vad LOV och annan privatisering i äldreomsorg leder till. Där citeras Mirjam Katzin vid Lunds universitet som i sin forskning funnit att LOV tenderar till att leda till detaljstyrning och fyrkantighet, för att undvika fusk. “Det är en paradox att det man vill nå är mångfald, men det som utvecklas är standardisering, allt blir mer strömlinjeformat”, säger hon. Sambandet mellan privatisering och verklig valfrihet verkar med andra ord inte vara så starkt.

 

I vissa delar var dock svaret avslöjande. Att privatiseringen enligt skribenterna ska leda till fler jobb till exempel. Om man inte samtidigt menar att kommunens kostnader för äldreomsorg ska öka så är enda förklaringen att man kallt räknar med just det vi varnar för: att företag som etablerar sig med skattepengar som bas ska erbjuda dem som har råd en bättre vård, delvis betald ur egen ficka. Ett sådant upplägg kan låta lockande för den som tror sig ha råd, men det blir sämre för alla eftersom det urholkar den allmänna välfärden. 

 

Till sist vill vi påpeka att inget hindrar oss från att införa valfrihet – på riktigt – i vår kommunala omsorg. En ordentlig satsning på välfärden är precis vad vi behöver, varför inte genom att skapa fler alternativa kommunala boendeformer? Bättre möjlighet till personalen att anpassa vården till den äldre är ett annat sätt att få verklig valfrihet. Ökat inflytande för de äldre och personalen är en av våra hjärtefrågor. Vänsterpartiet är inte heller främmande för till exempel icke vinstdrivande personalkooperativ. Vi vill gärna medverka till sådana satsningar för ökad valfrihet. Men det kräver en politisk majoritet som inte vill abdikera från ansvaret genom att lämna överallt åt marknaden. 

 

Inger Andersson (V)
Ledamot i Flens socialnämnd

Lena Holmberg-Broström (V)
Ersättare i Flens socialnämnd

Huda Omar (V)
Gruppledare Flen


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Äldre får det bättre om de får bestämma själva

Äldre får det bättre om de får bestämma själva

Debatt: Stoppa högerns privatisering av Flens äldreomsorg

Stoppa högerns privatisering av Flens äldreomsorg
Ämnen du kan följa