Liberalerna är partiet som satsar mest på skolan

Debatt 11 augusti 2022 21:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan är lösningen på många av Sveriges problem. Alla vinner på en bra skola. Men Sverige upplever en skolkris. Varje år är det 17 000 elever som inte klarar skolan. Enligt en Novusundersökning tidigare i år framgick det att var tredje elev tycker grundskolan är stökig. Var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatt för hot och våld, det kunde man höra från Lärarnas riksförbund i Dagens Nyheter i april. 

Det är en allvarlig situation. Men istället för att fokusera på ordningskrisen i den svenska skolan väljer Socialdemokraterna att ta strid mot föräldrarnas rätt att välja skola. Man lägger förslag som innebär bussning och lottning av elever. Makten över att välja skola flyttas från köksborden till kommunala byråkrater och politiker. 

 

Liberalerna väljer en annan väg. Vi står upp för föräldrarnas rätt att välja, samtidigt som vi inte blundar för att det idag finns friskolor som inte lever upp till vad man kan förvänta sig. 

Liberalerna vill satsa 16 miljarder mer på skolan under de närmaste åren. Vi är det parti i riksdagen som satsar mest på skolan. 

 

Idag presenterar Liberalerna nya siffror på vad detta skulle betyda för Strängnäs och Eskilstuna kommun. Liberalernas reform innebär fullt utbyggt år 2025 att skolan i Strängnäs tillförs cirka 105 miljoner kronor och för Eskilstuna skulle det innebära cirka 247 miljoner kronor. Det innebär en höjning med 22 procent i Strängnäs och 18 procent i höjning i Eskilstuna. Höjningen motsvarar kostnaden för ungefär 210 lärartjänster i Strängnäs och 492 lärartjänster i Eskilstuna.


1.Ge lärare tydligare befogenheter att agera. Det är ett misslyckande om elever som utsätts för våld väljer att byta skola. Det får aldrig vara offret, utan förövaren, som ska omplaceras. Skolledningar ska ha mandat och möjlighet att skyndsamt omplacera en elev om det bedöms nödvändigt för trygghet och studiero.

 

2. Fler särskilda undervisningsgrupper. Socialdemokraternas vision att trycka in alla elever i samma klass i jämlikhetens namn har misslyckats. Barn med särskilda behov behöver mer stöd. Utåtagerande barn som inte kommer till sin rätt i skolan medför ibland stök för andra barn.

 

3. Riktiga skolböcker. För Socialdemokraterna spelar det ingen roll om eleverna har riktiga skolböcker. Enligt Läromedelsföretagens branschorganisation satsar Sverige minst i Norden på läromedel. Åtta av tio lärare säger att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs. Även elever uppger i undersökningar att de vill ha fler tryckta läroböcker som stöd i skolarbetet.

 

Tiina Ihatsu Harder (L)
Kandidat till Strängnäs kommunfullmäktige

Stefan Krstic (L)
Gruppledare Eskilstuna

Johanne Hildebrandt (L)
Riksdagskandidat Sörmland


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Sam, 21, hjälper dig att bli bättre digitalt – vi erbjuder gratis utbildning: "Det är kul att kunna bidra med det jag kan"

Sam, 21, hjälper dig att bli bättre digitalt – vi erbjuder gratis utbildning: "Det är kul att kunna bidra med det jag kan"

Insändare: Politiskt samarbete för att minska brottsligheten

Politiskt samarbete för att minska brottsligheten

Skolkandet bland gymnasieelever ökar i hela landet – utom i Sörmland

Skolkandet bland gymnasieelever ökar i hela landet – utom i Sörmland
Sörmland

Förskingrade 10 miljoner från skolstiftelse – kandiderar för partiet Nyans i Sörmland

Förskingrade 10 miljoner från skolstiftelse – kandiderar för partiet Nyans i Sörmland
Sörmland

Nyans vill bli muslimers röst i Sörmland – vill ändra grundlagen: "Stor islamofobi i samhället"

Nyans vill bli muslimers röst i Sörmland – vill ändra grundlagen: "Stor islamofobi i samhället"
Visa fler