Majoriteten har misslyckats med att förebygga brott

V i Eskilstuna vill säkerställa att kommunen fortsätter med sitt avtal om öppet intag på Vårnäs behandlingshem.

V i Eskilstuna vill säkerställa att kommunen fortsätter med sitt avtal om öppet intag på Vårnäs behandlingshem.

Foto: Roger Culmsee

Debatt2022-07-01 19:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Häromveckan var vi i Vänsterpartiet ute och pratade med boende i ett par bostadsområden. Det blev många givande samtal. En fråga som återkom var den om otrygghet. Eskilstuna är hårt drabbat av våld inom kriminella gäng med skjutningar kopplade till narkotika. Barn och ungdomar är inblandade, både som offer och förövare.

En boende sade att barnen och de unga måste erbjudas meningsfulla aktiviteter så att det kriminella livet inte ska locka. Föreningsliv och civilsamhälle behöver involveras. En annan boende menade att man behöver ta hand om de utsatta bostadsområdena, inte låta dem förfalla, och engagera de boende och fastighetsägare i trygghetsarbetet.

Vänsterpartiet skriver under på detta. Liksom att elever måste få allt stöd de behöver för att klara skolan. Föräldrarna behöver få utbildning och ett jobb att gå till. Vi vill ha tidiga förebyggande insatser. Föräldrar ska stöttas redan när barnen går i förskolan. Idag riskerar lågstadiebarn att rekryteras till gängen.

Görs det tillräckligt i dag i det förebyggande arbetet? Långt ifrån! Jag sitter i socialnämnden. Nyligen var vi på verksamhetsbesök på Kungsgatan 68. Där sitter Resursenhet barn och familj och Resursenheten ungdom som arbetar med stödinsatser. Det kan handla om problem med missbruk och kriminalitet.

På Resursenhet ungdom sade medarbetarna att de kan få in ungdomar med omfattande kriminellt liv som aldrig fått en resursinsats. Och på Resursenhet barn och familj sade personalen att de inte får in de små barnen som riskerar att hamna i kriminalitet, trots att det är i den åldern de rekryteras.

Den politiska majoriteten med S, M och C har misslyckats med det förebyggande arbetet. Vi behöver bli mycket bättre på uppsökande verksamhet för att fånga upp barn i riskzonen. Vänsterpartiet har länge velat ha fler sociala fältarbetare i hela Eskilstuna. Även polisen behöver vara mer ute i bostadsområdena.

Det räcker inte med förebyggande arbete för att få stopp på skjutandet. Vänsterpartiet har lagt förslag om att införa Sluta skjut-metoden och om att få fler att våga vittna. Vi vill bygga ut avhopparverksamheten. Vi vill även tillsätta en lokal haverikommission för att ta fram en handlingsplan mot våld och gängkriminalitet.

Ett minst lika stort problem som gängvåldet är mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Hittills i år har ett tiotal kvinnor dödats i Sverige av en man som de haft en nära relation med. Resurserna till att bekämpa mäns våld mot kvinnor behöver förstärkas. Vänsterpartiet vill öka stödet till kvinnojouren och ungdomsjouren.

Tidigare i år fick vi bifall på vårt förslag om att utreda behoven av att utöka ungdomsmottagningen. Vi vill att utredningen sedan leder till att mottagningen stärks. Vi vill även stärka elevhälsan och har avsatt resurser för att starta upp en stöd- och resursorganisation och återinföra det stödcentrum som funnits i kommunen.

Avslutningsvis vill jag återvända till besöket på Kungsgatan 68. Där sitter även Resursenhet Vuxen som arbetar med stödinsatser och boende för vuxna med missbruksproblem. Personalen vittnade om att kön för att få hjälp med boende för den här utsatta gruppen hade ökat sedan S-M-C-majoriteten lade ner ett femtiotal boendeplatser.

I Eskilstuna-Kuriren kunde vi läsa hur en person, som tagit sig ur ett missbruk, hänvisats till härbärget för att boendeplatserna minskat drastiskt. Det är ovärdigt att behandla utsatta människor så. Vänsterpartiet vill ta tillbaka de nedlagda boendena. Vi vill även säkerställa att öppet intag på Vårnäs behandlingshem blir kvar och inte hotas av nedläggning.

Jawad Zanganeh (V)
Ledamot i socialnämnden och kandidat till kommunfullmäktige