Miljontals barn jobbar i stället för att gå i skolan

Tjejer i Togo på väg till skolan. I utvecklingsländer är skolgång inte bara en väg ut ur fattigdom utan även ett skydd mot övergrepp, påminner Allan Ekstedt och Niclas Lindgren.

Tjejer i Togo på väg till skolan. I utvecklingsländer är skolgång inte bara en väg ut ur fattigdom utan även ett skydd mot övergrepp, påminner Allan Ekstedt och Niclas Lindgren.

Foto: Sunday Alamba

Debatt2021-12-13 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I spåren av pandemin har 168 miljoner barn drabbats av skolstängningar. 25 miljoner barn riskerar att aldrig komma tillbaka till skolan. Många har hamnat i barnarbete på grund av fattigdom. Utbildning är ett avgörande verktyg i kampen mot fattigdom. Vi behöver ett generöst svenskt bistånd, men också enskilda människors engagemang.

På grund av den pågående pandemin har miljontals barn världen över fått stora kunskapstapp när skolor stängt. Förlorad utbildning innebär att man kastas tillbaka in i fattigdom. Utbildning är ett av de bästa verktygen för att skydda unga flickor och pojkar från människohandel, sexuell exploatering, barnarbete och barnslaveri. Skolgång är inte bara nyckeln till att bekämpa utsatthet och fattigdom, det leder också till bättre hälsa och möjlighet att påverka både sitt eget liv och det samhälle man lever i. 

Redan innan pandemin var barnarbete ett stort problem. 160 miljoner barn runtom i världen tvingas i dag att arbeta i stället för att gå i skolan, 55 procent av dem är 5-11 år. 

I byn Lakata i Togo där Eskilstuna Pingst och PMU stödjer arbete, jobbade tidigare små barn i stenbrott för att hjälpa till med försörjningen. Det fanns en skola men bänkarna stod tomma. Byn tillhör en av fem byar där vår samarbetsorganisation genomför projekt. Det började med samtalsgrupper där byborna fick lära sig om barns rättigheter, och informerades om att det är förbjudet för barn att arbeta och att alla barn har rätt att gå i skolan. Genom våra gemensamma samtal och insatser har befolkningen nu kunskap om barns rätt till utbildning och hälsa, men också ett alternativ till försörjning. I dag kan familjerna äta tre mål mat om dagen och barnen får utbildning i stället för arbetsskador tack vare jordbrukskooperativ som byborna startat i samarbete vår samarbetsorganisation i Togo.

I kampen mot fattigdom och utsatthet är utbildning en grundbult. Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. För att säkerställa att alla barn får möjlighet till utbildning krävs nu krafttag. Det krävs ett folkligt engagemang här i Sverige, men också ett generöst svenskt bistånd, och en stark svensk politisk röst på global nivå, där svenska politiker söker en bred samverkan för att uppnå målen i Agenda 2030. 

Vi uppmanar våra lokalpolitiker att inför valet 2022 stå upp för ett generöst svenskt bistånd. Vi uppmanar också Eskilstunas organisationer, föreningar och kyrkor att stärka sina globala relationer och insatser. Tillsammans med våra nätverk i länder som Togo kan vi göra insatser som gör reell skillnad, och säkerställa att alla barn får den utbildning de har rätt till. 

Allan Ekstedt
Pingstkyrkan Eskilstuna

Niclas Lindgren
PMU