Minska statens klåfingrighet för skogens bästa

Debatt 4 maj 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns många värden i skogen som behöver bevaras och förstärkas, något även en skogsägare ser nyttor med. De vill och måste få göra det på frivillig basis och på en nivå så de kan fortsätta att bruka skogen till det den är tänkt. Idag står de under ständigt hot att någon, vem som helst, kan påstå att det finns naturvärden på marken som i sin tur stoppar brukandet eller tvingar fram ett naturreservat och förhindrar uttag från skogen som brukats och skötts i generationer. 

 

Vi besökte några skogar i sydöstra Sörmland med LRF och Mellanskog som gav oss många tankar om skogen och hur de påverkas av statens pekpinnar. Ett exempel är skogen som växt i över 100 år, som varit välvårdad och gallrats för att få fram raka fina tallar som kan användas i byggnation framöver. Någon påstår sig hittat en sällsynt blomma och ett omotiverat stort område tas i anspråk att bli naturreservat mot markägarens vilja. Skogsägarens planer kastas omkull och kan inte ta ner skogen och säljas som planerat. De investeringar och renoveringar som planerats på gården kan därför inte ske. 

Ett annat exemplet var där länsstyrelsen tvingat fram en naturreservatsbildning utan att skrivit in hur skadeangrepp ska hanteras. Med de senaste årens granbarkborreangrepp har man nu ett heldött område om cirka 100 hektar skog där man på nåder fått ta ner träden men inte forsla bort dem. Idag ligger det torra stammar huller om buller och angränsande skog har också fått stora angrepp med stora brukningsförluster som resultat. Ett åsknedslag på fel plats så blir området en osläckbar fackla i en oöversiktlig skogsbrand.

 

Skogen vi har omkring oss är odlad skog, även om den ”alltid funnits där”. Det är för att tillväxten för skog är 60-120 år beroende på trädslag och plats. På en skogsfastighet har man olika skogsbestånd i olika åldrar just för att kunna avverka över tid när skogen är mogen och behov av investeringar uppstår. För det vilda djurlivet är det bra med olika skogsbestånd eftersom de finner föda i olika skeden av skogens tillväxt. Skogen binder även koldioxid under tiden den växer, som blir kvar i de träprodukter som produceras efter avverkningen. Nyplantering garanterar att koldioxidupptagningen återupptas igen.

Skogsindustrin är en hörnsten i svensk ekonomi och en av Sveriges viktigaste basindustrier som skapar jobb i hela landet. Den spelar också en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Vårt varierade brukande och ägande av skogen genom generationer har skapat den biologiska mångfald och de värden som skogen ger oss idag. Det får inte omkullkastas av klåfingerhet och kortsiktiga lösningar av myndigheter som inte ser det långsiktiga och hur alltet hänger ihop i helheten, för skogens bästa. 

 

Värdena som finns i skogen kommer att finnas kvar även om inte staten klåfingrar sig fram. Frivilligheten i skogsbruket kommer kunna göra det ännu bättre eftersom mångfalden kommer bevaras på de för marken lämpliga ställen. En skogsägare känner sin skog och vill precis som vi andra ha en mångfald av skog.

 

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Sörmland, nr 1 på riksdagslistan

Martina Hallström (C)
Kommunalråd Nyköpings kommun och nr 4 på riksdagslistan 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa